instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van  onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van de asielprocedure. iMMO maakt gebruik van professionals – voornamelijk medici en psychologen –  die beschikken over de vereiste kennis en…. Lees meer

mini_feature_1

Onderzoek en advies

Rapporteurs

Nieuwsbrief

 

Esmeralde Masset, psycholoog en rapporteur iMMO

“Als je met opzet door andere mensen geestelijk en/of lichamelijk beschadigd wordt, is het moeilijk je gevoel van waardigheid te behouden. Een asielprocedure is voor alle partijen een ingewikkelde situatie waarin misverstanden en onduidelijkheden kunnen ontstaan.
Een onderzoek door iMMO kan nieuw licht werpen op het relaas van een asielzoeker en de gevolgen van een inhumane behandeling.”

 

iMMO zoekt nieuwe rapporteurs (vrijwilligers).
Vooral psychologen en psychiaters maar ook (huis)artsen en medisch specialisten zijn zeer welkom.
Bent u geïnteresseerd? Lees hier verder.
Klanten Nederlands

FONDSEN:
Adessium Foundation, Amnesty International Nederland, KNR/Projecten in Nederland, anoniem particulier fonds, United Nations Fund for Victims of Torture.