Steun ons

Helpt u mee ons werk structureel te kunnen uitvoeren? Dan maakt u het mede mogelijk dat vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling eerder bescherming en hulp krijgen.

ANBI
iMMO is een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan iMMO zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor incidentele giften geldt een drempel die afhankelijk is van uw inkomen, bij een periodieke schenking is geen drempel van toepassing.

Giften/donaties
Zie het online Formulier. Op dit formulier kunt u aangeven met welk bedrag u iMMO wilt steunen, hoe vaak/met welke frequentie en wordt naar uw persoonlijke gegevens gevraagd. Nadat wij het ingevulde formulier van u ontvangen hebben – dit gaat automatisch via de mail – krijgt u van ons een bevestiging.

Periodieke schenking gedurende minstens 5 jaar
(sinds 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig)
Dit betreft een schenking in termijnen waarbij in een overeenkomst met de organisatie waar u geld aan schenkt, iMMO in dit geval, wordt vastgelegd dat u voor tenminste 5 jaar achtereen een bepaald bedrag per jaar aan een goed doel schenkt.

Wat is het voordeel van de langdurende periodieke schenking?
Voordeel voor de gever is dat het bedrag in zijn geheel aftrekbaar is voor de belasting, er is geen drempel van toepassing. Voordeel voor iMMO is dat zij voor een periode van tenminste 5 jaar verzekerd is van uw financiële steun. Dit maakt het makkelijker om voor een langere periode aandacht aan onze doelgroep te besteden.

Hoe werkt het?
U vult het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst in – betreffende een exemplaar voor de ontvanger én een exemplaar voor de schenker – en stuurt het volledige formulier per post aan iMMO. Daarna ontvangt u van iMMO een door ons aangevuld en ondertekend exemplaar voor de schenker retour met daarbij een betalingsvolmacht.