instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van  onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van de asielprocedure. iMMO maakt gebruik van professionals – voornamelijk medici en psychologen –  die beschikken over de vereiste kennis en…. Lees meer

mini_feature_1

Onderzoek en advies

Rapporteurs

Nieuwsbrief

Afdelingsuitspraak over iMMO en het ‘onderdelenvereiste’

Op 7 december 2022 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over de vraag of het zogenaamde ‘onderdelenvereiste’ nog wel houdbaar is. De belangrijkste conclusie is dat het uitgangspunt, dat uit het iMMO-rapport altijd moet blijken op welke onderdelen van het asielrelaas de beperking van het vermogen om compleet, coherent en consistent te verklaren invloed heeft gehad, niet langer geldt. De staatssecretaris kan niet langer alleen daarom een iMMO-rapport ter zijde schuiven.

>>> Lees Meer

Nieuw adres !

Na vele jaren te gast te zijn geweest bij het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, een van onze founding partners, is iMMO verhuisd.

Ons nieuwe adres is:
Entrada 500 (5e verdieping)
1114 AA Amsterdam – Duivendrecht

Het postadres is Entrada 527.

Ook ons telefoonnummer is nieuw: 020-368 2850

Istanbul Protocol geactualiseerd

Zomer 2022 werd de langverwachte actualisering van het Istanbul Protocol gepubliceerd door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR). Het proces om het document te vernieuwen duurde 6 jaar en er waren meer dan 180 professionals bij betrokken, waaronder iMMO. De herziene versie geeft extra richtlijnen voor zorgprofessionals met betrekking tot het documenteren van marteling en mishandeling in verschillende contexten. Ook bevat het Istanbul Protocol een stap-voor-stap gids voor landen om het protocol te implementeren.
>>> Lees Meer
Klanten Nederlands

Fondsen en Partners:

Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - Ars Donandi + Mevrouw A. Th. Vogler fonds - dr. C.J. Vaillant Fonds/LVC - Dioraphte - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - Geloof en Samenleving van de Remonstranten – Hofsteestichting - Kansfonds - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - Stichting Het R.C. Maagdenhuis - Stichting Rotterdam - Stichting Weeshuis der Doopsgezinden - VluchtelingenWerk Nederland - een aantal anonieme particuliere fondsen.