instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van  onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van de asielprocedure. iMMO maakt gebruik van professionals – voornamelijk medici en psychologen –  die beschikken over de vereiste kennis en…. Lees meer

mini_feature_1

Onderzoek en advies

Rapporteurs

Nieuwsbrief

 


iMMO vraagt Tweede Kamer om meer aandacht voor menselijk leed gemartelde asielzoekers

Voor de zomer werd de VVD en D66 opgedragen om gezamenlijk een document te schrijven met hun visie op de komende regeringsperiode. iMMO schreef hen een brief om aandacht te vragen “voor het menselijk leed dat wordt veroorzaakt door een te rigide uitvoer van de moeilijke taak van de IND. Wij kunnen als medici niet anders dan concluderen dat er nog veel te winnen valt indien de IND ten behoeve van een zorgvuldige uitvoer veel meer kennis opdoet over de gevolgen van ernstig trauma en geweld. Het leidt naar onze overtuiging tot een verbetering van de beslispraktijk, minder slepende en kostbare rechtszaken en minder gezondheidsschade bij betrokkenen.” De brief ging ook naar andere tweede kamer fracties.

>>> Lees hier de gehele brief


iMMO op de televisie

Bij het programma “Doe Maar Duurzaam” van RTL-Z kreeg iMMO de gelegenheid om tijdens een korte reportage te vertellen over ons werk. Het item – dat twee minuten duurt en waar verschillende stafleden aan mee werkten is hier te zien.


Advocaten en academici vergelijken onrecht in het vreemdelingenrecht
met de toeslagenaffaire

Advocaten en academici die zich bezighouden met vreemdelingenrecht en migratierecht herkennen de houding van de overheid in de toeslagenaffaire in hun eigen veld. Samen vormden zij de initiatiefgroep ‘ongekend onrecht binnen het vreemdelingenrecht’. Begin april 2021 resulteerde deze samenwerking in twee publicaties:

De academici van het Radboud Centrum voor Migratierecht publiceerden hun onderzoek ‘Ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht‘ in een hoofdartikel in het Nederland Juristenblad (nr. 14/2021) dat volledig gewijd is aan het onderwerp. Het onderzoek betoogt dat onrecht in het vreemdelingenrecht voortkomt uit vergelijkbare factoren als die speelden in de toeslagenaffaire. Lees hier verder.

De tweede publicatie betreft een ‘zwartboek’, samengesteld door leden van de Vereniging Asieladvocaten en juristen Nederland (VAJN) en de Specialistenvereniging Migratierecht Nederland (SVMA). Deze bundel ‘Ongehoord; Onrecht in het vreemdelingenrecht’ bevat 48 casus waarin samenstellers de ‘duidelijkste parallel zien met de kinderopvangtoeslagaffaire.’ Met de bundel willen de advocaten ‘een broodnodig debat in gang te zetten over het functioneren van wetgever, parlement, uitvoerings- organisatie en rechtelijke macht binnen het vreemdelingenrecht.’ In de bundel ook meerdere casus waarin iMMO een medische rapportage heeft uitgebracht. Klik hier voor de publicatie.

 

 
Klanten Nederlands

Fondsen en Partners:

Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - Ars Donandi + Yske-Walther fonds - dr. C.J. Vaillant Fonds/LVC - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - Geloof en Samenleving van de Remonstranten – Hofsteestichting - Kansfonds – Kinderpostzegels - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - Stichting Het R.C. Maagdenhuis - VluchtelingenWerk Nederland - Stichting Rotterdam- een aantal anonieme particuliere fondsen.