instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van  onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van de asielprocedure. iMMO maakt gebruik van professionals – voornamelijk medici en psychologen –  die beschikken over de vereiste kennis en…. Lees meer

mini_feature_1

Onderzoek en advies

Rapporteurs

Nieuwsbrief

 

 

 

 

 

Karin Duhne-Prinsen, GZ-psycholoog en rapporteur iMMO

“Mensen die voor onderzoek bij iMMO komen hebben vaak complexe klachten. Het vraagt specifieke expertise en deskundigheid om deze klachten te onderzoeken en te kijken in hoeverre deze mogelijk samenhangen met ingrijpende gebeurtenissen in het verleden. Bij iMMO kan ik met mijn kennis en ervaring hier een waardevolle bijdrage aan leveren.”

 
Klanten Nederlands

Fondsen en Partners:

Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - Geloof en Samenleving van de Remonstranten – Hofsteestichting - Kansfonds – Kinderpostzegels - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - Stichting Het R.C. Maagdenhuis - Stichting Nidos - VluchtelingenWerk Nederland - Stichting Rotterdam- een aantal anonieme particuliere fondsen.