instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van  onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van de asielprocedure. iMMO maakt gebruik van professionals – voornamelijk medici en psychologen –  die beschikken over de vereiste kennis en…. Lees meer

mini_feature_1

Onderzoek en advies

Rapporteurs

Nieuwsbrief

 

VACATURES

iMMO heeft een vacature per zo spoedig mogelijk.

MANAGEMENT ASSISTENT (3 tot 4 dagen per week)

Klik hier om de vacature te bekijken

PSYCHOLOOG (3 tot 4 dagen per week)

Forensische ervaring is een pré

Klik hier om de vacature te bekijken

 

Jaarverslag 2021 is beschikbaar

Het verslag van iMMO over het jaar 2021 is inmiddels beschikbaar. Klik hier om naar onze jaarverslagen te gaan.

iMMO vraagt Tweede Kamer om meer aandacht voor menselijk leed gemartelde asielzoekers

Voor de zomer werd de VVD en D66 opgedragen om gezamenlijk een document te schrijven met hun visie op de komende regeringsperiode. iMMO schreef hen een brief om aandacht te vragen “voor het menselijk leed dat wordt veroorzaakt door een te rigide uitvoer van de moeilijke taak van de IND. Wij kunnen als medici niet anders dan concluderen dat er nog veel te winnen valt indien de IND ten behoeve van een zorgvuldige uitvoer veel meer kennis opdoet over de gevolgen van ernstig trauma en geweld. Het leidt naar onze overtuiging tot een verbetering van de beslispraktijk, minder slepende en kostbare rechtszaken en minder gezondheidsschade bij betrokkenen.” De brief ging ook naar andere tweede kamer fracties.

>>> Lees hier de gehele brief

 

 
Klanten Nederlands

Fondsen en Partners:

Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - Ars Donandi + Mevrouw A. Th. Vogler fonds - dr. C.J. Vaillant Fonds/LVC - Dioraphte - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - Geloof en Samenleving van de Remonstranten – Hofsteestichting - Kansfonds - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - Stichting Het R.C. Maagdenhuis - Stichting Rotterdam - Stichting Weeshuis der Doopsgezinden - VluchtelingenWerk Nederland - een aantal anonieme particuliere fondsen.