instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van  onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van de asielprocedure. iMMO maakt gebruik van professionals – voornamelijk medici en psychologen –  die beschikken over de vereiste kennis en…. Lees meer

mini_feature_1

Onderzoek en advies

Rapporteurs

Nieuwsbrief

 

Bereikbaarheid iMMO

iMMO start per 1 juni weer met de uitvoer van de medische onderzoeken.
Onderzoeken worden onder bepaalde voorwaarden uitgevoerd. Meer hierover leest u hier.

Advocaten van betrokken cliënten worden uitgebreid per mail geïnformeerd.
Aanvragen van onderzoeken kunt u blijven sturen.

Buiten de onderzoeken om, blijven de medewerkers van iMMO zoveel mogelijk thuiswerken.
iMMO is telefonisch bereikbaar op ma t/m do.
U kunt uw vragen en/of mededelingen altijd per mail aan ons voorleggen: info@stichtingimmo.nl

Zodra er iets in deze situatie verandert, zetten wij dat op de website.

Diemen, 26 mei 2020

 
Klanten Nederlands

Fondsen en Partners:

Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - Ars Donandi + Yske-Walther fonds - dr. C.J. Vaillant Fonds/LVC - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - Geloof en Samenleving van de Remonstranten – Hofsteestichting - Kansfonds – Kinderpostzegels - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - Stichting Het R.C. Maagdenhuis - VluchtelingenWerk Nederland - Stichting Rotterdam- een aantal anonieme particuliere fondsen.