instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van  onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van de asielprocedure. iMMO maakt gebruik van professionals – voornamelijk medici en psychologen –  die beschikken over de vereiste kennis en…. Lees meer

mini_feature_1

Onderzoek en advies

Rapporteurs

Nieuwsbrief

 
Tijdelijke stop op aanvragen forensisch medisch onderzoek iMMO

In verband met onverwacht veel ziekte van personeel en de komende vakantie periode, heeft iMMO helaas moeten besluiten om tot 1 september 2022 een zakenstop in te voeren.

Dit betekent dat er komende maanden geen nieuwe onderzoeken kunnen worden aangevraagd. Met deze tijdelijke maatregel hopen wij dat de uitvoer van al aangevraagde en toegekende onderzoeken gewoon doorgang kan vinden en de wachttijd niet verder op zal lopen. Het spijt ons deze maatregel te moeten nemen.

Zodra het weer mogelijk is om onderzoeken aan te vragen, zullen wij dit op onze website vermelden.

VACATURES

iMMO heeft een vacature per zo spoedig mogelijk.

PSYCHOLOOG (3 tot 4 dagen per week)

Forensische ervaring is een pré

Klik hier om de vacature te bekijken

 

 

Jaarverslag 2021 is beschikbaar

Het verslag van iMMO over het jaar 2021 is inmiddels beschikbaar. Klik hier om naar onze jaarverslagen te gaan.

 

 
Klanten Nederlands

Fondsen en Partners:

Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - Ars Donandi + Mevrouw A. Th. Vogler fonds - dr. C.J. Vaillant Fonds/LVC - Dioraphte - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - Geloof en Samenleving van de Remonstranten – Hofsteestichting - Kansfonds - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - Stichting Het R.C. Maagdenhuis - Stichting Rotterdam - Stichting Weeshuis der Doopsgezinden - VluchtelingenWerk Nederland - een aantal anonieme particuliere fondsen.