instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

    iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten. Wij verrichten forensisch medisch onderzoek bij vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en verzorgen overdracht van expertise daarover, met name in de context van een asielprocedure.

    iMMO maakt gebruik van freelance professionals – voornamelijk medici en psychologen – die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en die zich op basis van vrijwilligheid beschikbaar stellen. Deze rapporteurs worden door iMMO getraind en doen vanuit een eigen professionele verantwoordelijkheid onderzoek.

    Behalve forensisch medische onderzoeken biedt iMMO advies en consultatie aan professionals met vragen op het gebied van medische aspecten in onder meer de asielprocedure. iMMO verzorgt ook trainingen, bijvoorbeeld over de vroegsignalering van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling.

    iMMO maakt deel uit van een internationale gemeenschap van instituten die gespecialiseerd zijn in onderzoek en behandeling van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling.

    Indien u op de hoogte wilt blijven van ons werk, kunt u zich hier voor de Nieuwsbrief aanmelden. Indien u geïnteresseerd bent om rapporteur te worden, kunt u zich hier aanmelden. Indien u als cliënt wilt weten wat een onderzoek inhoudt, klikt u hier.