Agenda

2017

week 10/11:             Intervisiebijeenkomsten rapporteurs

week 47:                  iMMO-studiedag zaterdag 25 november