iMMO verlaat ARQ…

  ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is samen met onder andere Amnesty International Nederland, Vluchtelingenwerk, ASKV-steunpunt vluchtelingen en Pharos founding partner van stichting iMMO (instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek). iMMO is daarom heel blij dat het sinds 1 januari 2012 in huis van ARQ gehuisvest kon zijn op Nienoord. iMMO is in die tijd gegroeid van een onbekende nieuwe forensisch-medische organisatie naar een stichting met een internationaal netwerk en veel waardering door de rechterlijke macht en het EU-Hof. Ook de IND erkent dat wij professionele deskundigen berichten afleveren. Wij zetten deze weg gestaag voort, zodat onze rapportages bij blijven dragen aan een zorgvuldige asielprocedure waarin slachtoffers van marteling gehoord en erkend worden.

  In de afgelopen elf jaar heeft iMMO op vier verschillende plekken in de ARQ-gebouwen geresideerd. We hebben met veel verschillende medewerkers van ARQ fijne relaties opgebouwd. Omdat ARQ te hard aan het groeien is, is er nu tot onze spijt voor iMMO niet langer voldoende plaats in huis. iMMO verhuist daarom naar een ander kantoor pand 1 kilometer verderop. Dat neemt niet weg dat onze gezamenlijke missie en daarmee onze relaties natuurlijk overeind blijven. iMMO blijft Aiossen van Centrum 45 trainen en in overleg met ARQ deskundigen over slachtoffers van marteling of mensenhandel.

  Nog voor de kerst zullen wij vertrokken zijn om in 2023 een nieuwe start te kunnen maken op een nieuwe locatie:

  Bezoekadres: Entrada 500 (5e verdieping) – 1114 AA – Amsterdam (Duivendrecht)
  Postadres: Entrada 527 – 1114 AA – Amsterdam

  Vanaf 1 januari hebben we ook een nieuw telefoonnummer:

  020-368 2850

  Graag willen wij iedereen van ARQ – receptie, keuken, facilitaire dienst, P&O, financiën, psychiaters, psychologen, artsen, en natuurlijk de directie – zeer hartelijk danken voor de jarenlange samenwerking en steun. Ook veel dank aan onze ganggenoten van de bibliotheek, Kenniscentrum Oorlog, ARQ International, Stichting 40-45 en Pelita voor de koffiepraatjes en andere gezelligheid.

  Wij hopen jullie in de toekomst weer te treffen op bijeenkomsten die onze doelgroep betreft.

  Met vriendelijke groet,

  Annemieke Keunen, directeur

  PS. Helaas is iMMO nog steeds volledig afhankelijk van fondsen. Mocht u donateur willen worden of ons een afscheidskado willen geven, klik dan hier.