Istanbul Protocol 2022

Zomer 2022 werd de langverwachte actualisering van het Istanbul Protocol gepubliceerd door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR). Het proces om het document te vernieuwen duurde 6 jaar en er waren meer dan 180 professionals bij betrokken, waaronder iMMO. De herziene versie geeft extra richtlijnen voor zorgprofessionals met betrekking tot het documenteren van marteling en mishandeling in verschillende contexten. Ook bevat het een stap-voor-stap gids voor landen om het protocol te implementeren. Het Istanbul Protocol is het handboek dat iMMO gebruikt voor de forensisch medisch onderzoeken.

In het Istanbul Protocol 2022 is veel aandacht voor het gebruik van het handboek in verschillende contexten en settings. Zo wordt expliciet het documenteren van gevolgen van marteling en inhumaan geweld bij asielzoekers besproken, iets dat voor iMMO heel bruikbaar is. De kennis op medisch inhoudelijk gebied is aangevuld met nieuwe ontwikkelingen uit de verschillende vakgebieden en recent literatuuronderzoek. Zo is er meer expliciete aandacht voor genderproblematiek, LGBTI en de specifieke context bij onderzoek en evaluatie van de medische bevindingen bij kinderen.

In de geactualiseerde versie is er aandacht voor de ervaringen die afgelopen 20 jaar wereldwijd met het protocol zijn opgedaan, maar ook voor nieuwe ontwikkelingen inclusief een overzicht van de meest recente jurisprudentie.

Wilt u meer weten over het Istanbul Protocol 2022 en de mogelijke relevantie in uw eigen praktijk, neem dan contact op.

Het geactualiseerde protocol is hier verkrijgbaar (PDF)

Meer over het Istanbul Protocol 2022 en de publicatie ervan is hier verkrijgbaar. (EXTERNE WEBSITE)