Onderzoek en advies

Tijdelijke stop op aanvragen forensisch medisch onderzoek iMMO

In verband met onverwacht veel ziekte van personeel en de komende vakantie periode, heeft iMMO helaas moeten besluiten om tot 1 september 2022 een zakenstop in te voeren.

Dit betekent dat er komende maanden geen nieuwe onderzoeken kunnen worden aangevraagd. Met deze tijdelijke maatregel hopen wij dat de uitvoer van al aangevraagde en toegekende onderzoeken gewoon doorgang kan vinden en de wachttijd niet verder op zal lopen. Het spijt ons deze maatregel te moeten nemen.

Zodra het weer mogelijk is om onderzoeken aan te vragen, zullen wij dit op onze website vermelden.