Aanvragen onderzoek en advies

iMMO richt zich in op (vermoede) slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en asielzoekers met medische problematiek en doet de volgende onderzoeken:

  1. Onderzoek naar medische en psychische problematiek die van invloed kan zijn op het vermogen van de asielzoeker om zijn/haar asielverzoek op een goede wijze naar voren te brengen.
  2. Onderzoek bij asielzoekers die stellen slachtoffer te zijn geweest van marteling of andere inhumane behandeling in het land van herkomst. Het medisch onderzoek dient als steunbewijs in de asielprocedure.
  3. Onderzoek en advies in asiel- of vreemdelingenzaken waarbij medische aspecten een belangrijke rol spelen en een onafhankelijk medisch rapport of advies van belang kan zijn.