Onderzoek en advies

Door de versoepeling van de maatregelen omtrent het Covid-19 virus,
start iMMO per 1 juni de medische onderzoeken weer op.

Onderzoeken worden onder bepaalde voorwaarden volgens de richtlijnen van het RIVM uitgevoerd, waaronder:

 • Een cliënt of iemand uit zijn/haar omgeving dient geen gezondheidsklachten
  te hebben die kunnen wijzen op de aanwezigheid van het Covid-19 virus.
 • Hierover neemt iMMO de dag voorafgaand aan het onderzoek contact op
  met cliënt of contactpersoon.
  Indien wij deze informatie niet kunnen krijgen, vindt het onderzoek niet plaats.
 • iMMO dient daartoe in het bezit te zijn van de benodigde contactgegevens.
 • Cliënt moet door COA of anderszins in staat worden gesteld om af te reizen naar de onderzoekslocatie.
  In het openbaar vervoer is daartoe een mondkapje vereist.
 • Onderzoeksruimte is aangepast met plexiglas schermen en beschermingsmiddelen.
 • Indien tijdens het onderzoek toch sprake blijkt van Covid-19 verschijnselen,
  dan wordt het onderzoek terstond afgebroken.

Advocaten van betrokken cliënten worden bij de uitnodiging voor een onderzoek uitgebreid per mail geïnformeerd.
U kunt voorafgaand aan het onderzoek voor verdere vragen contact opnemen met iMMO: info@stichtingimmo.nl of 020-8407670

Het aantal onderzoeken wordt opgestart met een lagere frequentie dan gebruikelijk.
De doorlooptijd van toezegging onderzoek tot eindrapportage blijft voorlopig met twee maanden verlengd.

Aanvragen van onderzoeken kunt u net als voorheen blijven sturen.