Kosten

iMMO wordt bekostigd door donaties van de founding partners, grote en kleine fondsen en particulieren. De stichting steunt daarnaast op de belangeloze inzet van tientallen vrijwillige artsen, psychologen en anderen. Doel van iMMO is om een op strikte indicatie uitgevoerd forensisch medisch onderzoek, een aanvaard onderdeel van een asielprocedure te laten zijn. Daarbij hoort het streven naar een kostendekkende vergoeding voor de onderzoeken van iMMO, gebaseerd op in de (forensisch medische) zorg gebruikelijke tarieven.

iMMO verwacht dat de aanvrager zich tijdig verbindt het nodige te doen om de kosten van het iMMO-onderzoek vergoed te krijgen. De aanvrager van een onderzoek ondertekent een inspanningsverplichting om de kosten van het onderzoek – als zijnde onkosten gedurende de fase van besluitvorming respectievelijk beroep dan wel hoger beroep – tijdig ter vergoeding in te dienen. Voor meer informatie zie de Inspanningsverklaring en de Toelichting Inspanningsverklaring.

Sinds medio 2019 is iMMO niet langer BTW-plichtig. Per 01-01-2020 bedraagt het tarief voor een iMMO-onderzoek € 5250. Voor een uitgebreid schriftelijk advies wordt €500 in rekening gebracht. Voor verdere toelichting klik hier.

In het kader van de implementatie van artikel 18 EU-Procedurerichtlijn heeft iMMO in een korte notitie op een rij gezet hoe de staatssecretaris zich in de Tweede en Eerste Kamer heeft uitgelaten over de kostenvergoeding van forensisch medisch onderzoek. Zie Kostenvergoeding Forensisch Medisch Onderzoek