Kosten

iMMO wordt tijdelijk bekostigd door donaties van de founding partners en enkele fondsen. De stichting steunt daarnaast op de belangeloze inzet van vrijwillige artsen en psychologen. Doel van de organisatie is om een op strikte indicatie uitgevoerd forensisch medisch onderzoek een aanvaard onderdeel van een asielprocedure te laten zijn. Daarbij hoort het streven naar een kostendekkende vergoeding voor de onderzoeken van het iMMO, gebaseerd op in de (forensisch medische) zorg gebruikelijke tarieven.

Vanaf begin 2014 vraagt iMMO de aanvrager zich te verbinden tijdig het nodige te doen om de kosten van het iMMO-onderzoek vergoed te krijgen. De aanvrager van een onderzoek ondertekent een inspanningsverplichting om de kosten van het onderzoek – als zijnde schadevergoeding dan wel proceskosten gedurende de fase van besluitvorming respectievelijk beroep dan wel hoger beroep – tijdig ter vergoeding in te dienen. Voor meer informatie zie de Inspanningsverklaring en de Toelichting Inspanningsverklaring.

Met ingang van 01-01-2016 bedraagt het tarief voor een iMMO-onderzoek € 3675 excl. BTW. Dit tarief is gebaseerd op de uren van de juridisch medewerker, de collegiale tegenspraak, alle bureaukosten en een deel van de overhead. De rapporteurs doen hun onderzoek nog steeds onbetaald. Voor een uitgebreid schriftelijk advies wordt € 500 (exc. BTW) in rekening gebracht.
Voor verdere toelichting Klik hier.

In het kader van de implementatie van artikel 18 EU-Procedurerichtlijn heeft iMMO in een korte notitie op een rij gezet hoe de staatssecretaris zich in de Tweede en Eerste Kamer heeft uitgelaten over de kostenvergoeding van forensisch medisch onderzoek. Zie Kostenvergoeding Forensisch Medisch Onderzoek