Organisatie

De statuten van de Stichting iMMO kennen de volgende organen:

  • bestuur
  • adviesraad
  • directie

iMMO beschikt over een vaste bureauorganisatie waarin medische, psychologische en juridische expertise is opgenomen. Deze staf werkt samen met een netwerk van rapporteurs: professionals, veelal medici en psychologen, die de onderzoeken uitvoeren. De managementassistent en juridisch medewerker dragen zorg voor logistieke en administratieve ondersteuning.

De directie geeft leiding aan de organisatie, zij vertegenwoordigt als eerste iMMO in externe contacten.

De consultatiegroep bestaat uit een aantal ervaren rapporteurs, die een rol hebben bij de kwaliteitsborging van onderzoeken en de opleiding van nieuwe rapporteurs.