Bestuur

Het bestuur is volgens de statuten het eindverantwoordelijk orgaan van de stichting iMMO. Tot de belangrijkste taken van het bestuur behoren de vaststelling van het beleid, waaronder de jaarplannen en begrotingen, het houden van toezicht op de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie en het raad geven aan de directie. Het bestuur stelt de externe accountant aan. In overleg met de directie is het bestuur betrokken bij externe contacten.

Volgens de statuten heeft het bestuur een omvang van drie tot zeven personen, met een voorkeur voor vijf. De samenstelling is zo dat het over een goede spreiding van deskundigheden en achtergronden beschikt. De leden van het bestuur voeren hun taak zonder bezoldiging uit.

Jan van Duijn, voorzitter.
Heeft brede ervaring in organisatieadvies en als interim manager bij complexe veranderingstrajecten. Hij is lange tijd werkzaam geweest in het bedrijfsleven, internationale ontwikkelingssamenwerking, en in politieke en overheidsfuncties o.a. als gemeenteraadslid en Wethouder van Amsterdam. Vervulde diverse commissariaten en is sinds 1970 bestuurslid bij non-gouvermentele en vrijwilligersorganisaties, waaronder de Samenwerkende Hulp Organisaties, het Verzetsmuseum Amsterdam, het Drugspastoraat Amsterdam, S.C.I., de Protestantse Kerken Amsterdam en Actioma.

 

 

 

Erik Heijdelberg, vice-voorzitter
Werkte twintig jaar in de Nederlandse en internationale public health. Vanaf 2005 was hij directeur van het NIFP en later bestuurder in de TBS en de jeugdbescherming (o.a. William Schrikker). Erik is vanaf 2020 toezichthouder in zorg en welzijn bij De Amsterdamse huisartsenposten, bij buurtteams Amsterdam nieuw-west en het ziekenhuis op Sint Eustatius. Hij is lid van de landelijke selectiecommissie rechters.

 

 

Koos Spaanjer, penningmeester
(beschrijving volgt)

 

Nelke Manders, secretaris
(beschrijving volgt)