Professionele Raad

De Professionele Raad bevordert en bewaakt de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting, te weten het voorbereiden en uitvoeren van forensisch medische onderzoeken alsmede onderwijs, voorlichting en onderzoek op dat terrein. Daarnaast heeft de Professionele Raad een adviserende rol en dient als klankbord voor het bestuur.
(zie verder Artikel 11 van de Statuten van iMMO).

De Professionele Raad bestaat uit de volgende leden:

Sebastiaan de Groot (voorzitter) was tot 1984 rechter. Hij heeft tijdens zijn rechterschap lange tijd deel uitgemaakt van de vreemdelingenkamer. Hij is mede-oprichter van de International Association of Refugee and Migration Judges. Van deze vereniging was hij van 2009 tot 2015 voorzitter.

 

Ashley Terlouw is hoogleraar Rechtssociologie aan de Radboud Universiteit. Zij is ook verantwoordelijk voor het Centrum voor Migratierecht en is gespecialiseerd in vraagstukken over asielrecht en discriminatie. Zij heeft gedurende vijf jaar als rechterplaatsvervanger bij de vreemdelingenkamer van de rechtbank Gelderland gewerkt en in de periode van de Rechtseenheidskamer werkte zij als stafmedewerker bij de rechtbank Den Haag met als taak het bevorderen van de rechtseenheid.In de Professionele Raad van iMMO zal zij met name aandacht hebben voor de communicatie tussen artsen en juristen en voor de onafhankelijkheid van de medische rapportages en de wijze waarop deze in juridische procedures worden ingebracht.

 

Evert Bloemen is arts houdt zich bij Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen, onder andere bezig met medische aspecten in het vreemdelingenbeleid. Hij heeft diverse publicaties hierover geschreven en cursussen verzorgd aan professionals in de zorg, advocaten en IND. Hij is al jaren docent aan de OSR in de opleiding van asieladvocaten. Hij heeft van 2012 -2016 bij iMMO gewerkt als arts.

 

Riëtte Mellink is als psychotherapeut en psychotraumatherapeut werkzaam bij ARQ, nationaal psychotraumacentrum. Ze is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met klachten als gevolg van schokkende gebeurtenissen. Zij was medeoprichter van het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP), de voorloper van het iMMO, en medeoprichter van het iMMO.

 

Joop de Jong
Emeritus hoogleraar culturele en internationale psychiatrie

 

Mario Braakman is psychiater/psychotherapeut en cultureel antropoloog. Gedurende zijn gehele loopbaan is hij voornamelijk aan het werk voor en met vluchtelingen en migranten. Hij geeft ook onderwijs over culturele aspecten aan de rapporteursopleidingen van het NIFP. Hij is gepromoveerd op het gebied van trauma en psychose bij vluchtelingen. Hij is opleider bij Pro Persona en daarnaast werkt hij in een transcultureel behandelteam met vooral ongedocumenteerden in Nijmegen.

 

Reglement Professionele Raad iMMO