Professionele Raad

De Professionele Raad bevordert en bewaakt de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting, te weten het voorbereiden en uitvoeren van forensisch medische onderzoeken alsmede onderwijs, voorlichting en onderzoek op dat terrein. Daarnaast heeft de Professionele Raad een adviserende rol en dient als klankbord voor het bestuur.
(zie verder Artikel 11 van de Statuten van iMMO).

De Professionele Raad bestaat uit de volgende leden:

Sebastiaan de Groot (voorzitter) was van 1984 tot 2018 rechter. Hij heeft tijdens zijn rechterschap lange tijd deel uitgemaakt van de vreemdelingenkamer. Hij is mede-oprichter van de International Association of Refugee and Migration Judges. Van deze vereniging was hij van 2009 tot 2015 voorzitter.

Evert Bloemen is arts houdt zich bij Pharos, expertisecentrum Gezondheidsverschillen, onder andere bezig met medische aspecten in het vreemdelingenbeleid. Hij heeft diverse publicaties hierover geschreven en cursussen verzorgd aan professionals in de zorg, advocaten en IND. Hij is al jaren docent aan de OSR in de opleiding van asieladvocaten. Hij heeft van 2012 -2016 bij iMMO gewerkt als arts.

Joop de Jong, MD, PhD is Emeritus Professor Culturele psychiatrie en Global Mental health aan het Amsterdam UMC, Emeritus gasthoogleraar Psychologie aan Rhodes Universiteit in Z Afrika, en hoogleraar Psychiatrie aan de Boston University School of Medicine. Hij is de oprichter van de Transcultural Psychosocial Organization (TPO), een NGO die in meer dan 20 landen in Afrika, Azië en Europa psychosociale hulp verleent in conflictgebieden en na rampen. Joop de Jong werkte part-time met immigranten en vluchtelingen in Nederland. In zijn werk integreert hij de disciplines van public health, psychotherapie, antropologie, psychiatrie en epidemiologie in community interventies in diverse culturen. Hij is (co-)auteur van 320 artikelen, hoofdstukken en boeken.

Mario Braakman is psychiater/psychotherapeut en cultureel antropoloog. Gedurende zijn gehele loopbaan is hij voornamelijk aan het werk voor en met vluchtelingen en migranten. Hij geeft ook onderwijs over culturele aspecten aan de rapporteursopleidingen van het NIFP. Mario Braakman is gepromoveerd op het gebied van trauma en psychose bij vluchtelingen. Hij is hoogleraar transculturele forensische psychiatrie aan de Tilburg University en hoofdopleider bij Pro Persona. Daarnaast werkt hij in een transcultureel behandelteam met vooral ongedocumenteerden in Nijmegen.

Riëtte Mellink is als psychotherapeut en psychotraumatherapeut werkzaam bij ARQ, nationaal psychotraumacentrum. Ze is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met klachten als gevolg van schokkende gebeurtenissen. Zij was medeoprichter van het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP), de voorloper van het iMMO, en medeoprichter van het iMMO.

 

Reglement Professionele Raad iMMO