Rapporteurs

De groep rapporteurs wordt gevormd door medici en psychologen, freelance professionals, die zich op basis van vrijwilligheid beschikbaar stellen en die niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan iMMO zijn verbonden. De rapporteurs voeren, met inachtneming van de binnen iMMO geldende procedures en protocollen, vanuit een eigen professionele verantwoordelijkheid zelfstandig diagnostiek uit en leggen hun bevindingen vast in een forensisch medisch rapport.

Een aantal ervaren rapporteurs heeft zitting in de consultatiegroep ter ondersteuning van de interne deskundigheidsbevordering.

De relatie tussen de rapporteurs en iMMO is vastgelegd in het Reglement Rapporteurs. Rapporteurs staan ingeschreven in het Tableau Rapporteurs en zij tekenen een Verklaring Tableau Rapporteurs.