Inleiding

Rapporteurs

iMMO maakt gebruik van professionals – in het bijzonder medici en psychologen/psychiaters – die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en die zich onbetaald beschikbaar stellen en die niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan iMMO zijn verbonden. Rapporteurs voeren, met inachtneming van binnen iMMO geldende procedures, formats en protocollen, vanuit een eigen professionele verantwoordelijkheid zelfstandig diagnostiek uit en rapporteren hun bevindingen aan de staf van iMMO. De rapporteur beschikt over een voor het uitvoeren van onderzoeken relevante beroepsopleiding en –ervaring, alsmede affiniteit met het specifieke onderzoeksgebied van (schendingen van) mensenrechten. Hij/zij moet dan ook bereid zijn zich specifieke kennis en vaardigheden eigen te maken en ook bereid zijn te leren van peer reviews.

Aanmelding

De rapporteur staat ingeschreven in het BIG-register of een vergelijkbaar, in de EU erkend register. De rapporteur die door iMMO als zodanig is aanvaard, wordt ingeschreven in het Tableau van Rapporteurs. Hij/zij tekent daartoe een Verklaring Tableau Rapporteurs. De rapporteur kan de inschrijving te allen tijde en zonder opgave van redenen doen beëindigen, door middel van een schriftelijke aanzegging of e-mail aan iMMO. Zie verder voor de wederzijdse afspraken tussen iMMO en de rapporteur het Reglement Rapporteurs. In het huidige Tableau rapporteurs zijn artsen en psychologen met uiteenlopende disciplines en specialismen opgenomen.

Ook u kunt zich aanmelden. Klik hier voor het online registratieformulier, dan nemen wij spoedig contact met u op.