Rapportage

De rapporteur legt de bevindingen van het onderzoek vast in een conceptrapportage volgens de richtlijn iMMO-onderzoek. Deze wordt voorgelegd aan een collega-rapporteur die inhoudelijk feedback geeft waarna eventuele wijzigingen in samenspraak worden verwerkt. Dit leidt tot een definitieve versie van de rapportage die ondertekend wordt door de rapporteur en via het bureau van het iMMO aan de opdrachtgever wordt verzonden.

Een uitgebreide toelichting op de werkwijze die iMMO hanteert en op de inhoud van de iMMO-rapportage is te lezen in onderstaand document.

Leeswijzer iMMO