Steun ons

Wilt u ons helpen met een eenmalige of structurele gift? 

    Annemieke Keunen, directeur iMMO

Jaarlijks zien en horen onze artsen en psychologen gruwelijke verhalen over mensen die in hun land van herkomst werden gemarteld en vervolgd vanwege hun opvattingen, geloof of seksuele geaardheid. Maar ook omdat men werd beschuldigd van overspel of omdat men gemarteld werd in de zoektocht naar een familielid. Er zijn veel redenen die maken dat mensen in sommige landen slachtoffer worden van de ernstigste mensenrechtenschendingen denkbaar.

Een medisch onderzoek door iMMO maakt het voor vermoede slachtoffers van marteling en geweld mogelijk om medisch steunbewijs aan te dragen over gruwelijke gebeurtenissen waar zij veelal met moeite over spreken en waar doorgaans geen schriftelijke bewijzen van kunnen overhandigen. Een arts en een psycholoog doen uiterst minutieus onderzoek naar de lichamelijke en psychische littekens. Eén onderzoek kost de rapporteurs en organisatie gezamenlijk gemiddeld 55 uur werk. Wij verwerken ieder jaar ongeveer 140 aanvragen en voeren 80 onderzoeken uit.

Uw gift helpt ons om slachtoffers te helpen het onuitsprekelijke uit te spreken. Daarmee maakt u het mede mogelijk dat slachtoffers eerder bescherming en hulp krijgen.

Hieronder vindt u verdere informatie over donaties.

ANBI
iMMO is een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan iMMO zijn daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor incidentele giften geldt een drempel die afhankelijk is van uw inkomen, bij een periodieke schenking is geen drempel van toepassing.

Giften/donaties
Voor reguliere giften en donaties klik hier.

Periodieke schenking gedurende minstens 5 jaar
U kan ook een schenking doen met belastingvoordeel. Hiervoor sluiten wij een periodieke schenkingsovereenkomst voor tenminste 5 jaar waarbij u aangeeft een bepaald bedrag per jaar aan iMMO te schenken.

Wat is het voordeel van de langdurende periodieke schenking?
Voordeel voor de gever is dat het bedrag in zijn geheel aftrekbaar is voor de belasting. Er is geen drempel van toepassing. Voordeel voor iMMO is dat zij voor een periode van tenminste 5 jaar verzekerd is van uw financiële steun. Dit maakt het makkelijker om voor een langere periode aandacht aan onze doelgroep te besteden.

Hoe werkt het?
U vult het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst in – betreffende een exemplaar voor de ontvanger én een exemplaar voor de schenker – en stuurt het volledige formulier per post aan iMMO. Daarna ontvangt u van iMMO een door ons aangevuld en ondertekend exemplaar voor de schenker retour. De incassomachtiging regelt u zelf via ons donatiesysteem dat hier te vinden is.

 

ANBI – Publicatieplicht
Sinds 1 januari 2021 geldt voor instellingen met een ANBI-status een publicatieplicht van enkele kerngegevens. Deze kerngegevens reflecteren informatie die iMMO ook in het jaarverslag publiceert. Het document moet jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd worden. Het formulier kunt u hier vinden.