Trainingen

Het iMMO verzorgt trainingen vanuit forensisch medisch oogpunt voor organisaties die werken met asielzoekers in de asielprocedure.

Zo verzorgt het iMMO in samenwerking met Vluchtelingen Werk Nederland de training Signalering van psychische problemen bij asielzoekers in de asielprocedure.

Deze training wordt gegeven aan vrijwilligers van VWN. Doel is het zo vroeg mogelijk leren signaleren van psychische problemen bij asielzoekers, opdat eventuele beperkingen kunnen worden meegenomen in de procedure rond de asielaanvraag. De groep werkt aan de hand van theorie, videofragmenten en eigen ervaringen. Het maximaal aantal deelnemers per groep bedraagt 15.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een intervisiebijeenkomst voor VWN werkers die al langer in het veld actief zijn. Onder leiding van een klinisch psycholoog worden ervaringen besproken en uitgediept.

Het iMMO verzorgt voorts trainingen voor allen die te maken krijgen met de medische en psychische beperkingen van de asielzoekers tijdens de procedure. Aan bod komt hoe men deze beperkingen moet taxeren, ernaar handelen en ze wegen in de beslissingen die genomen moeten worden. Inhoud en locatie worden in overleg met de vragende organisatie bepaald. Trainingen worden op de doelgroep aangepast.

Voor informatie en prijsopgave kunt u contact opnemen met iMMO.

Data van de trainingen staan in de agenda vermeld