Vacature

iMMO zoekt:

MANAGEMENT ASSISTENT – 3 á 4 dagen
per zo spoedig mogelijk

PSYCHOLOOG – 3 á 4 dagen
per zo spoedig mogelijk

RAPPORTEURS – VRIJWILLIGERS
psychologen, psychiaters, (huis)artsen en medisch specialisten zeer welkom


iMMO (instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek) levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van forensisch medisch onderzoek bij vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling.

Wij zijn op zoek naar

een MANAGEMENT ASSISTENT m/v
voor 3 á 4 dagen p.w.

Algemene informatie
iMMO is in Nederland een onafhankelijk en professioneel expertisecentrum op het gebied van forensisch-medisch onderzoek naar de gevolgen van marteling en andere inhumane behandeling. Op verzoek van slachtoffers verricht iMMO medisch onderzoek ten dienste van de besluitvorming in asiel- en mensenhandelprocedures.

iMMO beschikt over een kleine bureauorganisatie bestaande uit een directeur, artsen, psychologen, een juridisch medewerker en een management assistent die nauw samenwerkt met circa 20 vrijwillige artsen en psychologen.

Doel van de functie
De management assistent zorgt voor optimale ondersteuning van de directeur, het bestuur en de bureauorganisatie zodat zij zich kunnen richten op de vakinhoudelijke taken.​ Je werkt daarom grotendeels zelfstandig en draagt veel verantwoordelijkheid omtrent de kwaliteit van jouw werkzaamheden. Je werkt hierbij nauw samen in een klein team en rapporteert aan de directeur.​

Werkzaamheden
• Je zorgt voor het agendabeheer van de directeur, het bestuur, de professionele raad en het team met een proactieve instelling t.o.v. agendawijzigingen en goed gevoel voor urgentie;
• Bereidt (beleids)notities en managementinformatie voor door het verzamelen, ordenen en bewerken van relevante gegevens;
• Stelt zelfstandig correspondentie op en verwerkt correspondentie en andere bescheiden van inhoudelijke aard aan de hand van summiere aanwijzingen;
• Je neemt actief deel aan het intern werkoverleg en vergaderingen, notuleert en bewaakt de voortgangsafspraken en redigeert en distribueert rapportages;
• Je bent verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken rondom kantoor en huisvesting;
• Je verzorgt (grotendeels zelfstandig) de algemene correspondentie, memo’s, pz-taken en zorgt voor de (digitale) archivering;
• Je regelt een klein deel van de financiële administratie;
• Je organiseert bijeenkomsten voor de stichting;
• Je biedt organisatorische ondersteuning t.b.v. het uitvoeren van de medische onderzoeken;
• Je bent samen met de medewerker communicatie verantwoordelijk voor wijzigingen op de website en de digitale Nieuwsbrieven.

Kortom, een functie waarin je de organisatorische spil van het IMMO bent met een zeer gevarieerd takenpakket en veel verantwoordelijkheid.

Functie Eisen

• Je hebt een afgeronde secretariële opleiding en ruime werkervaring, bij voorkeur opgedaan binnen de welzijnssector, gezondheidszorg of non-profit sector.
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau of vergelijkbare ervaring.
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk en een goede beheersing van de Engelse taal.
• Je hebt een hoog vaardigheidsniveau in het gebruik van relevante applicaties en automatiseringspakketten;
• Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen;

Persoonskenmerken

Je bent een innemende persoonlijkheid met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; je opereert zonder problemen in teamverband of als solist.​​ Je neemt  je vak en verantwoordelijkheden serieus.​ Je vindt het aantrekkelijk dat je een zeer gevarieerd takenpakket hebt. Je brengt structuur aan en bent accuraat.​ Je hebt gevoel voor werkverhoudingen, humor en weet wanneer assertiviteit en wanneer bescheidenheid gepast is.​

Wat wordt geboden
Een boeiende organisatie met een plezierige, informele en collegiale sfeer.​ Het betreft hier een functie voor 24 – 32 uur per week.​ Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ FWG schaal 45. Het gaat om een jaarcontract met de intentie om daarna te verlengen.

Procedure

Inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen bij Annemieke Keunen, directeur iMMO, telefoon 020-7670 (ma/di/do). Bezoek voor algemene informatie: www.stichtingimmo.nl

Uw schriftelijke sollicitatie met motivatiebrief en CV kunt u richten aan: iMMO, t.a.v. Annemieke Keunen, e-mail aan akeunen[at]stichtingimmo.nl onder vermelding van vacature management assistent. Sollicitaties worden doorlopend behandeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


iMMO (instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek) levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van forensisch medisch onderzoek bij vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling.

Wij zijn op zoek naar

een PSYCHOLOOG (BIG) m/v
voor 3 á 4 dagen p.w.

Algemene informatie
iMMO verzorgt multidisciplinair forensisch medisch onderzoek op basis van het Istanbul Protocol en daarbij werken artsen en psychologen/psychiaters nauw samen. Het team bestaat nu uit een directeur, twee artsen, een psychiater, drie psychologen, een juridisch medewerker en een management assistent. Zij ondersteunen tevens een groep van deskundigen (artsen en psychologen) die onbezoldigd voor iMMO werken. iMMO profileert zich als kenniscentrum in een bijzonder gebied en werkt daarbij samen met internationale partners.

Vanuit zijn/haar vakgebied draagt de psycholoog bij aan een zorgvuldig forensisch medisch iMMO-onderzoek, aan de opleiding tot iMMO-rapporteur en aan de professionalisering van het vakgebied in samenwerking met internationale collegae. U wordt individueel getraind en begeleid. Er wordt gewerkt binnen een multidisciplinair team. U komt te werken in een bijzonder werkveld met een geheel eigen dynamiek. Het kantoor van iMMO is gevestigd in Diemen.

Functie-informatie

 • Zelfstandig uitvoeren van forensisch medisch onderzoek
 • Meelezen van rapportages geschreven door collega- rapporteurs (peer review)
 • Beoordelen van psycho-diagnostisch materiaal
 • Leveren van een bijdrage aan continue professionalisering
 • Werven, trainen en coachen van iMMO-rapporteurs
 • Contact onderhouden met (inter)nationale collegae
 • Gezamenlijk organiseren en uitvoeren van studiedagen, intervisies, lezingen.

Functie-eisen

 • BIG-geregistreerde psycholoog liefst met transculturele behandelervaring
 • Ervaring met forensisch rapporteren is een pré
 • Ervaring hebben met (of willen verdiepen in) asiel- en vreemdelingenrecht
 • Affiniteit en/of kennis van de doelgroep asielzoekers of slachtoffers mensenhandel
 • Goede contactuele vaardigheden
 • Gewend aan deadlines in rapportageproces
 • Flexibel kunnen werken in een klein en multidisciplinair team

Wat wordt geboden

Een uitdagende functie binnen een boeiende organisatie met een plezierige, informele en collegiale sfeer. Het betreft een tijdelijk dienstverband van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging en uitbreiding van de functie. Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de CAO-GGZ.

Contactinformatie

Voor algemene informatie over de stichting kunt u onze website www.stichtingimmo.nl raadplegen. Inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen bij mw. K. Prinsen (psycholoog) mw. C. Lozano Parra (psychiater) of mw. A.M. Keunen (directeur) tel. 020-8407670 (ma t/m do). Belt u gerust want dit is bijzonder werk dat enige toelichting vereist.

Solliciteren

Uw sollicitatie (cv en motivatiebrief) kunt u zo spoedig mogelijk per e-mail richten aan iMMO: akeunen@stichtingimmo.nl onder vermelding van vacature psycholoog iMMO.

 

RAPPORTEURS – VRIJWILLIGERS

Foltering, (seksueel) geweld, verlies van dierbaren ……

Veel asielzoekers willen er het liefst niet over praten. Niet tegen de hoorambtenaren van de IND, de advocaat, de medewerker van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) of de verpleegkundige van de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU)…..
Zij lopen daarmee het risico dat hun verzoek om asiel in Nederland door de IND als ongeloofwaardig of inconsistent wordt beoordeeld. Van marteling en andere gewelddadigheden kunnen zij immers geen papieren bewijzen overleggen. Er zijn zelden verklaringen van derden of (foto)materiaal. Een slachtoffer kan niet veel anders dan zijn of haar verhaal vertellen en eventuele littekens, botbreuken of andere fysieke restverschijnselen tonen. Maar indien men dat uit angst, vermijding of schaamte niet doet, ligt onvoldoende overtuigingskracht op de loer.
Deze mensen zijn gebaat bij een zorgvuldig forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld. Daarvoor bestaat een internationaal erkende richtlijn: het Istanbul Protocol.
In de regelgeving is het sinds juli 2015 ook mogelijk om een medisch rapport volgens de EU-procedurerichtlijn artikel 18 in te brengen. De IND is verplicht de bevindingen mee te wegen in de beslissing op asiel. Het rapport kan aanvullend bewijs leveren ter onderbouwing van een asielrelaas.

iMMO
Stichting iMMO is vooralsnog de enige onafhankelijke instelling waar een slachtoffer van mensenrechtenschendingen terechtkan om de precieze aard en gevolgen van martelingen en inhumane behandeling nauwkeurig te laten beschrijven. De onderzoeken bij iMMO worden uitgevoerd door medici, psychologen en psychiaters die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en zich onbetaald als rapporteur voor willen iMMO inzetten.

Opleiding
iMMO ontwikkelt en realiseert een programma van deskundigheidsbevordering waaraan de rapporteur kosteloos deelneemt. De rapporteur ontvangt van iMMO standaard coaching met behulp van peer review. Deze coaching gebeurt door de staf en/of een ervaren collega rapporteur.
Voordat een nieuwe rapporteur aan de slag gaat, ontvangt hij of zij een introductietraining met daaraan gekoppeld het verrichten van 3 onderzoeken onder nauwe begeleiding. In de training wordt veel aandacht besteed aan het verrichten van een forensisch medisch onderzoek volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol en de verslaglegging daarvan.  iMMO houdt één maal per negen maanden een24 uur per week/per 15 mei 2021 studiedag. Tweemaal per jaar worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Van de rapporteurs wordt verwacht dat zij minimaal 3 onderzoeken per jaar afronden en dat zij deelnemen aan de studiedag en intervisie bijeenkomsten.

Bent u BIG-geregistreerd en wilt u:

 • uw deskundigheid op onbetaalde basis inzetten
 • medische/psychologische onderzoeken verrichten
 • werken met uiterst kwetsbare mensen
 • zich in andere culturen verdiepen
 • meewerken aan een zorgvuldige asielprocedure
 • minimaal drie onderzoeken per jaar doen én
 • deel uitmaken van een groep multidisciplinaire collegae

Nadere informatie vindt u op deze website onder rapporteurs.
U kunt ons ook bellen, dan vertellen wij u graag meer (020-8407670).

Als u zich direct als rapporteur wilt aanmelden dan kan dat
via het registratieformulier op deze website.