Vacature

iMMO zoekt:

PSYCHOLOOG – 3 á 4 dagen
per zo spoedig mogelijk

RAPPORTEURS – VRIJWILLIGERS
psychologen, psychiaters, (huis)artsen en medisch specialisten zeer welkom


iMMO (instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek) levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van forensisch medisch onderzoek bij vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling.

Wij zijn op zoek naar

een PSYCHOLOOG (BIG) m/v
voor 3 á 4 dagen p.w.

Algemene informatie
iMMO verzorgt multidisciplinair forensisch medisch onderzoek op basis van het Istanbul Protocol en daarbij werken artsen en psychologen/psychiaters nauw samen. Het team bestaat nu uit een directeur, twee artsen, een psychiater, drie psychologen, een juridisch medewerker en een management assistent. Zij ondersteunen tevens een groep van deskundigen (artsen en psychologen) die onbezoldigd voor iMMO werken. iMMO profileert zich als kenniscentrum in een bijzonder gebied en werkt daarbij samen met internationale partners.

Vanuit zijn/haar vakgebied draagt de psycholoog bij aan een zorgvuldig forensisch medisch iMMO-onderzoek, aan de opleiding tot iMMO-rapporteur en aan de professionalisering van het vakgebied in samenwerking met internationale collegae. U wordt individueel getraind en begeleid. Er wordt gewerkt binnen een multidisciplinair team. U komt te werken in een bijzonder werkveld met een geheel eigen dynamiek. Het kantoor van iMMO is gevestigd in Diemen.

Functie-informatie

 • Zelfstandig uitvoeren van forensisch medisch onderzoek
 • Meelezen van rapportages geschreven door collega- rapporteurs (peer review)
 • Beoordelen van psycho-diagnostisch materiaal
 • Leveren van een bijdrage aan continue professionalisering
 • Werven, trainen en coachen van iMMO-rapporteurs
 • Contact onderhouden met (inter)nationale collegae
 • Gezamenlijk organiseren en uitvoeren van studiedagen, intervisies, lezingen.

Functie-eisen

 • BIG-geregistreerde psycholoog liefst met transculturele behandelervaring
 • Ervaring met forensisch rapporteren is een pré
 • Ervaring hebben met (of willen verdiepen in) asiel- en vreemdelingenrecht
 • Affiniteit en/of kennis van de doelgroep asielzoekers of slachtoffers mensenhandel
 • Goede contactuele vaardigheden
 • Gewend aan deadlines in rapportageproces
 • Flexibel kunnen werken in een klein en multidisciplinair team

Wat wordt geboden

Een uitdagende functie binnen een boeiende organisatie met een plezierige, informele en collegiale sfeer. Het betreft een tijdelijk dienstverband van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging en uitbreiding van de functie. Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform de CAO-GGZ.

Contactinformatie

Voor algemene informatie over de stichting kunt u onze website www.stichtingimmo.nl raadplegen. Inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen bij mw. K. Prinsen (psycholoog) mw. C. Lozano Parra (psychiater) of mw. A.M. Keunen (directeur) tel. 020-8407670 (ma t/m do). Belt u gerust want dit is bijzonder werk dat enige toelichting vereist.

Solliciteren

Uw sollicitatie (cv en motivatiebrief) kunt u zo spoedig mogelijk per e-mail richten aan iMMO: akeunen@stichtingimmo.nl onder vermelding van vacature psycholoog iMMO.

 

RAPPORTEURS – VRIJWILLIGERS

Foltering, (seksueel) geweld, verlies van dierbaren ……

Veel asielzoekers willen er het liefst niet over praten. Niet tegen de hoorambtenaren van de IND, de advocaat, de medewerker van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) of de verpleegkundige van de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU)…..
Zij lopen daarmee het risico dat hun verzoek om asiel in Nederland door de IND als ongeloofwaardig of inconsistent wordt beoordeeld. Van marteling en andere gewelddadigheden kunnen zij immers geen papieren bewijzen overleggen. Er zijn zelden verklaringen van derden of (foto)materiaal. Een slachtoffer kan niet veel anders dan zijn of haar verhaal vertellen en eventuele littekens, botbreuken of andere fysieke restverschijnselen tonen. Maar indien men dat uit angst, vermijding of schaamte niet doet, ligt onvoldoende overtuigingskracht op de loer.
Deze mensen zijn gebaat bij een zorgvuldig forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld. Daarvoor bestaat een internationaal erkende richtlijn: het Istanbul Protocol.
In de regelgeving is het sinds juli 2015 ook mogelijk om een medisch rapport volgens de EU-procedurerichtlijn artikel 18 in te brengen. De IND is verplicht de bevindingen mee te wegen in de beslissing op asiel. Het rapport kan aanvullend bewijs leveren ter onderbouwing van een asielrelaas.

iMMO
Stichting iMMO is vooralsnog de enige onafhankelijke instelling waar een slachtoffer van mensenrechtenschendingen terechtkan om de precieze aard en gevolgen van martelingen en inhumane behandeling nauwkeurig te laten beschrijven. De onderzoeken bij iMMO worden uitgevoerd door medici, psychologen en psychiaters die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en zich onbetaald als rapporteur voor willen iMMO inzetten.

Opleiding
iMMO ontwikkelt en realiseert een programma van deskundigheidsbevordering waaraan de rapporteur kosteloos deelneemt. De rapporteur ontvangt van iMMO standaard coaching met behulp van peer review. Deze coaching gebeurt door de staf en/of een ervaren collega rapporteur.
Voordat een nieuwe rapporteur aan de slag gaat, ontvangt hij of zij een introductietraining met daaraan gekoppeld het verrichten van 3 onderzoeken onder nauwe begeleiding. In de training wordt veel aandacht besteed aan het verrichten van een forensisch medisch onderzoek volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol en de verslaglegging daarvan.  iMMO houdt één maal per negen maanden een24 uur per week/per 15 mei 2021 studiedag. Tweemaal per jaar worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Van de rapporteurs wordt verwacht dat zij minimaal 3 onderzoeken per jaar afronden en dat zij deelnemen aan de studiedag en intervisie bijeenkomsten.

Bent u BIG-geregistreerd en wilt u:

 • uw deskundigheid op onbetaalde basis inzetten
 • medische/psychologische onderzoeken verrichten
 • werken met uiterst kwetsbare mensen
 • zich in andere culturen verdiepen
 • meewerken aan een zorgvuldige asielprocedure
 • minimaal drie onderzoeken per jaar doen én
 • deel uitmaken van een groep multidisciplinaire collegae

Nadere informatie vindt u op deze website onder rapporteurs.
U kunt ons ook bellen, dan vertellen wij u graag meer (020-8407670).

Als u zich direct als rapporteur wilt aanmelden dan kan dat
via het registratieformulier op deze website.