Vacature

iMMO zoekt
een fondsenwerver/communicatiemedewerker
16 uur per week

en

rapporteurs – vrijwilligers
psychologen, psychiaters, (huis)artsen en medisch specialisten zijn zeer welkom


FONDSENWERVER/COMMUNICATIEMEDEWERKER
per 1 januari 2020 voor 16 uur p.w.
Het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) levert een bijdrage aan de bescherming van mensenrechten, in het bijzonder door het uitvoeren van forensisch medisch onderzoek van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling.
Slachtoffers van marteling en geweld behoren tot een groep bijzonder kwetsbare mensen met ernstige littekens op het lichaam en de geest. Deze mensen lopen het risico dat hun verzoek om asiel in Nederland door de IND als ongeloofwaardig wordt afgedaan omdat men ter vermijding van herbelevingen of schaamte een ongeloofwaardig of onsamenhangend verhaal vertelt. Deze mensen zijn gebaat bij een zorgvuldig forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld. De medische bevindingen kunnen aanvullend bewijs leveren ter onderbouwing van een asielrelaas.

Algemene informatie
Samen met de directeur ben je verantwoordelijk voor de verbinding van de organisatie met de diverse vermogensfondsen en andere (financiële) relaties. Je bent je bewust van de wensen van onze (toekomstige) relaties en in staat proposities neer te zetten die aan deze wensen en behoeften voldoen. Je bent in staat om de verhalen van iMMO voor een brede doelgroep te vertellen en mensen bij onze organisatie te betrekken en betrokken te houden. Je gaat verder met de ontwikkeling van het bestaande fondsenwervingsbeleid, je maakt de verantwoordingen van de projecten en denkt actief mee voor nieuwe fondsenwervingsmethoden en financiering.

Functie-informatie
• Je werkt nauw samen en ondersteunt de directeur op het gebied van het externe fondsenwervingsbeleid,
• Je ontwikkelt, realiseert en evalueert het fondsenwervingsbeleid, schrijft voorstellen en verantwoordingen die voldoen aan de gestelde eisen en tijdig worden ingediend,
• Je draagt bij aan een aantrekkelijke online vertegenwoordiging van de organisatie in de vorm van de website en nieuwsbrief,
• Je ontwikkelt materialen en middelen die de organisatie verder ondersteunen en de problematiek goed weergeven.

Functie-eisen
• HBO/Academisch werk- en denkniveau op gebied van fondsenwerving en communicatie
• Sterk met cijfers en begrotingen
• Kennis en inzicht in vermogensfondsen, fondsenwerving en relatiemanagement
• Uitstekende kennis en uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal
• Redactioneel sterk, je weet een verhaal goed te brengen
• Je bent enthousiast en hebt overtuigingskracht
• Je bent in staat om goed te plannen en te organiseren en om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen.
• Je hebt affiniteit met deze zeer kwetsbare doelgroep en vluchtelingen.

Wat wordt geboden?
Een uitdagende functie binnen een boeiende organisatie met een plezierige, informele en collegiale sfeer. Het betreft een tijdelijk dienstverband met de mogelijkheid tot verlenging. Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform CAO GGZ schaal 55.

Contactinformatie
Voor algemene informatie kun je onze website www.stichtingimmo.nl raadplegen. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Annemieke Keunen (directeur), tel. 020-8407670 (ma t/m do).

Solliciteren
Jouw sollicitatie met CV kun je voor 1 december per e-mail richten aan iMMO info@stichtingimmo.nl o.v.v. communicatiemedewerker/fondsenwerver.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

______________________________


RAPPORTEURS – VRIJWILLIGERS

Foltering, (seksueel) geweld, verlies van dierbaren ……

Veel asielzoekers willen er het liefst niet over praten. Niet tegen de hoorambtenaren van de IND, de advocaat, de medewerker van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) of de verpleegkundige van de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU)…..
Zij lopen daarmee het risico dat hun verzoek om asiel in Nederland door de IND als ongeloofwaardig of inconsistent wordt beoordeeld. Van marteling en andere gewelddadigheden kunnen zij immers geen papieren bewijzen overleggen. Er zijn zelden verklaringen van derden of (foto)materiaal. Een slachtoffer kan niet veel anders dan zijn of haar verhaal vertellen en eventuele littekens, botbreuken of andere fysieke restverschijnselen tonen. Maar indien men dat uit angst, vermijding of schaamte niet doet, ligt onvoldoende overtuigingskracht op de loer.
Deze mensen zijn gebaat bij een zorgvuldig forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld. Daarvoor bestaat een internationaal erkende richtlijn: het Istanbul Protocol.
In de regelgeving is het sinds juli 2015 ook mogelijk om een medisch rapport volgens de EU-procedurerichtlijn artikel 18 in te brengen. De IND is verplicht de bevindingen mee te wegen in de beslissing op asiel. Het rapport kan aanvullend bewijs leveren ter onderbouwing van een asielrelaas.

iMMO
Stichting iMMO is vooralsnog de enige onafhankelijke instelling waar een slachtoffer van mensenrechtenschendingen terechtkan om de precieze aard en gevolgen van martelingen en inhumane behandeling nauwkeurig te laten beschrijven. De onderzoeken bij iMMO worden uitgevoerd door medici, psychologen en psychiaters die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en zich onbetaald als rapporteur voor willen iMMO inzetten.

Opleiding
iMMO ontwikkelt en realiseert een programma van deskundigheidsbevordering waaraan de rapporteur kosteloos deelneemt. De rapporteur ontvangt van iMMO standaard coaching met behulp van peer review. Deze coaching gebeurt door de staf en/of een ervaren collega rapporteur.
Voordat een nieuwe rapporteur aan de slag gaat, ontvangt hij of zij een introductietraining met daaraan gekoppeld het verrichten van 3 onderzoeken onder nauwe begeleiding. In de training wordt veel aandacht besteed aan het verrichten van een forensisch medisch onderzoek volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol en de verslaglegging daarvan.  iMMO houdt één maal per negen maanden een studiedag. Tweemaal per jaar worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Van de rapporteurs wordt verwacht dat zij minimaal 3 onderzoeken per jaar afronden en dat zij deelnemen aan de studiedag en intervisie bijeenkomsten.

Bent u BIG-geregistreerd en wilt u:
• uw deskundigheid op onbetaalde basis inzetten
• medische/psychologische onderzoeken verrichten
• werken met uiterst kwetsbare mensen
• zich in andere culturen verdiepen
• meewerken aan een zorgvuldige asielprocedure
• minimaal drie onderzoeken per jaar doen én
• deel uitmaken van een groep multidisciplinaire collegae

Nadere informatie vindt u op deze website onder rapporteurs.
U kunt ons ook bellen, dan vertellen wij u graag meer (020-8407670).

Als u zich direct als rapporteur wilt aanmelden dan kan dat
via het registratieformulier op deze website.