Vacature

iMMO zoekt:

een (administratief) juridisch medewerker
en
rapporteurs – vrijwilligers
psychologen, psychiaters, (huis)artsen en medisch specialisten zijn zeer welkom

 

(administratief) juridisch medewerker (0,89 Fte)

Het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek, iMMO, verzorgt forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld met name in vreemdelingrechtelijke procedures.

iMMO beschikt over een bezoldigd team medewerkers bestaande uit een directeur, twee artsen, drie psychologen, een managementassistent en een juridisch medewerker. Het team ondersteunt 25 artsen en psychologen die de onderzoeken op vrijwillige basis verrichten.

iMMO zoekt een administratief juridisch medewerker die zowel juridisch inhoudelijk als administratief en organisatorisch van wanten weet.

Het takenpakket is zeer gevarieerd. Je bent verantwoordelijk voor de intake en afhandeling van aanvragen voor een forensisch medisch onderzoek. Vervolgens ben je verantwoordelijk voor de planning, afhandeling en eindredactie van de medisch onderzoeken. Je werkt grotendeels zelfstandig.

Werkzaamheden
• ordenen, bestuderen en afhandelen van individuele hulp- en informatieverzoeken inzake medisch onderzoeken;
• efficiënte monitoring van het gehele planningsproces van aanvragen en onderzoeken;
• administratieve ondersteuning aan en (telefonisch) contact gedurende het hele proces met de deelnemende partijen;
• eindredactie en begeleiden van schriftelijke deskundigen berichten van de medisch rapporteurs in individuele vreemdelingendossiers;
• zelfstandige verzorging van algemene correspondentie, memo’s en berichten;
• deelname aan een wekelijks stafoverleg;
• deelname aan kennisontwikkeling op de relevante (juridische) terreinen;
• beheer van de database;
• begeleiden van vrijwilligers.

Functie-eisen
• minimaal een HBO+ werk- en denkniveau in een juridische richting;
• werkervaring, bij voorkeur opgedaan binnen een juridische setting en non-profit sector;
• uitstekende beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk; de rapportages gaan naar de rechtbank;
• een goede mondelinge beheersing van de Engelse taal;
• accuraat en nauwkeurig werken, waarbij je goed overzicht houdt;
• hoog vaardigheidsniveau in het gebruik van de basis office pakketten zoals Word, Excel en PowerPoint;
• kennis en ervaring met het vreemdelingenrecht of ervaring in het werken met asielzoekers en/of migranten geldt als een pré.

Persoonskenmerken
Je bent een innemende persoonlijkheid met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; je opereert zonder problemen in teamverband en als solist. Je neemt je vak en verantwoordelijkheden serieus. Je brengt structuur aan, je bent besluitvaardig en accuraat. Je hebt gevoel voor werkverhoudingen en humor. Je weet dat er resultaatgericht en op tijd gepresteerd moet worden. Je beschikt over een groot leervermogen en hebt cijfermatig inzicht.

Wat wordt geboden
Een boeiende functie in een bijzondere non-profit organisatie met een plezierige en informele sfeer. Het betreft een aanstelling voor 32 uur/​week. Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ en afhankelijk van opleiding en ervaring. Het gaat om een jaarcontract met de intentie van verlenging.

Procedure
Voor meer informatie over iMMO verwijzen wij naar de website: https://www.stichtingimmo.nl/ of u kunt mailen naar mevrouw Annemieke Keunen, directeur (akeunen@stichtingimmo.nl).

Uw sollicitatie zien we graag tegemoet voor 8 maart 2020 en kunt u sturen aan info@stichtingimmo.nl met vermelding van “sollicitatie”.
De eerste gespreksronde wordt gepland op donderdag 12 maart.

 


RAPPORTEURS – VRIJWILLIGERS

Foltering, (seksueel) geweld, verlies van dierbaren ……

Veel asielzoekers willen er het liefst niet over praten. Niet tegen de hoorambtenaren van de IND, de advocaat, de medewerker van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) of de verpleegkundige van de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht (FMMU)…..
Zij lopen daarmee het risico dat hun verzoek om asiel in Nederland door de IND als ongeloofwaardig of inconsistent wordt beoordeeld. Van marteling en andere gewelddadigheden kunnen zij immers geen papieren bewijzen overleggen. Er zijn zelden verklaringen van derden of (foto)materiaal. Een slachtoffer kan niet veel anders dan zijn of haar verhaal vertellen en eventuele littekens, botbreuken of andere fysieke restverschijnselen tonen. Maar indien men dat uit angst, vermijding of schaamte niet doet, ligt onvoldoende overtuigingskracht op de loer.
Deze mensen zijn gebaat bij een zorgvuldig forensisch medisch onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van marteling en geweld. Daarvoor bestaat een internationaal erkende richtlijn: het Istanbul Protocol.
In de regelgeving is het sinds juli 2015 ook mogelijk om een medisch rapport volgens de EU-procedurerichtlijn artikel 18 in te brengen. De IND is verplicht de bevindingen mee te wegen in de beslissing op asiel. Het rapport kan aanvullend bewijs leveren ter onderbouwing van een asielrelaas.

iMMO
Stichting iMMO is vooralsnog de enige onafhankelijke instelling waar een slachtoffer van mensenrechtenschendingen terechtkan om de precieze aard en gevolgen van martelingen en inhumane behandeling nauwkeurig te laten beschrijven. De onderzoeken bij iMMO worden uitgevoerd door medici, psychologen en psychiaters die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en zich onbetaald als rapporteur voor willen iMMO inzetten.

Opleiding
iMMO ontwikkelt en realiseert een programma van deskundigheidsbevordering waaraan de rapporteur kosteloos deelneemt. De rapporteur ontvangt van iMMO standaard coaching met behulp van peer review. Deze coaching gebeurt door de staf en/of een ervaren collega rapporteur.
Voordat een nieuwe rapporteur aan de slag gaat, ontvangt hij of zij een introductietraining met daaraan gekoppeld het verrichten van 3 onderzoeken onder nauwe begeleiding. In de training wordt veel aandacht besteed aan het verrichten van een forensisch medisch onderzoek volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol en de verslaglegging daarvan.  iMMO houdt één maal per negen maanden een studiedag. Tweemaal per jaar worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Van de rapporteurs wordt verwacht dat zij minimaal 3 onderzoeken per jaar afronden en dat zij deelnemen aan de studiedag en intervisie bijeenkomsten.

Bent u BIG-geregistreerd en wilt u:
• uw deskundigheid op onbetaalde basis inzetten
• medische/psychologische onderzoeken verrichten
• werken met uiterst kwetsbare mensen
• zich in andere culturen verdiepen
• meewerken aan een zorgvuldige asielprocedure
• minimaal drie onderzoeken per jaar doen én
• deel uitmaken van een groep multidisciplinaire collegae

Nadere informatie vindt u op deze website onder rapporteurs.
U kunt ons ook bellen, dan vertellen wij u graag meer (020-8407670).

Als u zich direct als rapporteur wilt aanmelden dan kan dat
via het registratieformulier op deze website.