Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 1 | NR 7 | 26 november 2012

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like ButtonTweet Button

Dit is de zevende iMMO-Nieuwsbrief en tevens de laatste van het jaar 2012. Een belangrijk jaar. iMMO werd operationeel met trainingen, handleidingen, protocollen, een eigen website en huisstijl. Vanaf 5 maart 2012 kon men verzoeken voor een forensisch medisch onderzoek indienen en om advies vragen. Er zijn veel nieuwe rapporteurs aangetrokken en tijdens de eerste jaarlijkse iMMO-studiedag op 6 oktober jongstleden, bleek groot enthousiasme van rapporteurs en bureau om van iMMO een solide instituut te maken. Over deze studiedag, casuïstiek, jurisprudentie en andere resultaten leest u hieronder meer.

 

Aantal aanvragen iMMO-onderzoek

Sinds 1 januari 2012 heeft iMMO 186 aanvragen ontvangen. Daarvan zijn er inmiddels 127 medisch inhoudelijk beoordeeld: 39 afgesloten met een iMMO-rapportage, 9 met een uitgebreid schriftelijk advies, 42 bevinden zich nog in de onderzoeksfase, 32 aanvragen werden afgewezen en in 5 zaken heeft een toegezegd onderzoek geen doorgang gevonden omdat de betrokkene met onbekende bestemming is vertrokken of uitgezet. Van de overige 59 dossiers werd in 9 gevallen de aanvraag vóór beoordeling weer ingetrokken en wachten we bij 38 dossiers nog op aanvullende informatie of staat de zaak nog op de wachtlijst (12 dossiers). Daarnaast ontvingen wij ook nog 78 verzoeken om advies per mail, telefoon of via het online formulier 'stel uw vraag'. Het betreft advies verzoeken vanuit de behandelsector, de advocatuur en VluchtelingenWerk. 

 

Casuïstiek


Littekens en geheugenprobleem
In de zaak van een 30-jarige man uit Oeganda wordt het iMMO gevraagd een forensisch medisch onderzoek te doen naar de littekens en de psychische problematiek ten gevolge van ondergane martelingen in zijn land. Hij heeft asiel aangevraagd in Nederland. Het relaas van deze man is aldus. Vanwege politieke activiteiten van een broer  voor een oppositiebeweging, vallen soldaten het huis binnen waar hij met zijn moeder en zus verblijft. De soldaten vragen naar de broer, die afwezig is. Zijn zus wordt verkracht en zijn moeder die zich verzette tegen de soldaten, wordt gedood. Lees verder

Duidelijke littekens
Het iMMO krijgt een aanvraag voor het doen van een medisch onderzoek bij een 36-jarige Iraanse man die in zijn land gemarteld werd na deelname aan demonstraties in 2011. Het asielrelaas is dat hij twee maal werd gearresteerd. De eerste keer gebeurt dit tijdens een demonstratie. Hij verblijft dan geblinddoekt en geboeid in een cel en wordt gestompt en geslagen. Na twee dagen komt hij weer vrij. Hij gaat dan door met politieke activiteiten en met het verspreiden van politieke pamfletten. Een aantal maanden later wordt hij een tweede keer gearresteerd bij een inval in zijn huis, waarbij ook voor hem belastend materiaal wordt gevonden. Hij wordt naakt en geboeid opgesloten in een koude kelder. Lees verder

 

iMMO-jurisprudentie

Het aantal zaken waarbij een iMMO-rapportage door de rechtbank bij de beoordeling van het beroep wordt meegewogen is groeiende. Hier worden twee uitspraken nader toegelicht waarin de iMMO-onderzoeker wordt gevolgd in de conclusie dat de medische problematiek betrokkene tijdens het horen dusdanig kan hebben belemmerd, dat het mogelijk effect had op het coherent en consistent verklaren. In de eerste uitspraak is dat niet alleen tijdens het gehoor bij de eerste asielaanvraag maar ook tijdens het horen bij de herhaalde aanvraag van toepassing. De tweede uitspraak laat bovendien zien dat een iMMO-rapportage als novum kan gelden.
Ga naar samenvattingen

 

Verslag iMMO-studiedag 6 oktober 2012

Op deze zaterdag werd in Utrecht een eerste jaarlijkse iMMO-studiedag voor alle rapporteurs georganiseerd. De opkomst was groot; de zaal vol rapporteurs met daarnaast iedereen van het bureau, vrijwel het gehele bestuur en een paar genodigden. Het werd een geanimeerde en inhoudelijk interessante dag, afgesloten met een borrel. Lees verder

 

Training nieuwe iMMO-rapporteurs

Op 20 september jongstleden werd op het kantoor van iMMO te Diemen, de derde en laatste lichting nieuwe rapporteurs van dit jaar getraind. iMMO is zeer verheugd haar pool van rapporteurs te kunnen versterken met een arts tevens psychotherapeut, een huisarts, een psychotherapeut , twee gz-psychologen en een forensisch psychiater. Omdat deze laatste training een kleine groep betrof, kon met veel interactie van de nieuwe rapporteurs worden gewerkt hetgeen ook voor de stafleden als heel inspirerend werd ervaren. De staf ziet dan ook uit naar de wederzijdse uitwisseling tijdens de intervisie bijeenkomsten met rapporteurs die in februari 2013 gepland staan. Zie agenda.

 

Voortgang Europees project Maieutics

Eerder berichtte iMMO u over Maieutics, het samenwerkingsproject van iMMO met organisaties uit Italië, Groot-Brittannië, Griekenland en Roemenië om te komen tot een 'good practise' voor het horen van asielzoekers die in het land van herkomst gemarteld zijn. Centraal staat daarbij hoe om te gaan met medische problematiek indien dat het vertellen van het asielverhaal bij een immigratiedienst of de advocaat in de weg staat. Hoe kan die problematiek (h)erkend, wie kan of moet dat doen, en hoe kan iemand vervolgens zo goed mogelijk gehoord in de asielprocedure en indien nodig begeleid naar (specialistische) zorg. Uitgangspunt blijft dat vroege (h)erkenning van het slachtoffer uiteindelijk alleen maar voordelen biedt. De erkenning slachtoffer te zijn geweest, maakt de kans op beroepsprocedures geringer evenals langdurig gebruik van (specialistische) zorg. In het project zijn verschillende pilots uitgevoerd. De resultaten worden op 14 december 2012 openbaar tijdens een afsluitend congres waarin een bundel artikelen wordt aangeboden aan leden van verschillende EU organisaties die zich bezig houden met de opvang en asielwetgeving.


 

Lezingen iMMO extern

10 december 2012
Op de Dag van de Mensenrechten, 10 december aanstaande, zal te Amersfoort de bijeenkomst ‘SamenWerken aan Herstel’ plaatsvinden. De bijeenkomst is georganiseerd door de convenantpartners GGZ Asielzoekers en Vluchtelingen in samenwerking met GGZ Nederland. Interim-coördinator Annemieke Keunen zal aldaar een lezing over iMMO geven.

21 januari 2013
Elsbeth Kors, iMMO-staflid en klinisch psycholoog is samen met Annemieke Keunen uitgenodigd om op 21 januari aanstaande een lezing te verzorgen bij het ressort Leeuwarden. Net als vorig jaar zullen zij medewerkers van het Gerechtshof Leeuwarden en de rechtbanken Assen, Groningen en Leeuwarden informeren over de geschiedenis, organisatie, doelstelling en werkwijze van iMMO.Meetings iMMO extern

iMMO – Maeutics Op 3, 4 en 5 juli vond een expert meeting plaats in Rome in het kader van het Maeutics project. Experts van verschillende organisaties bespraken samen met de vertegenwoordigers van de deelnemende landen de medische (on) mogelijkheden bij het horen van gemartelde asielzoekers.

iMMO - GC A 
Op 24 september 2012 vond een nader onderhoud plaats tussen mw. M. Dijkstra, manager GC A (Gezondheids Centrum asielzoekers) en Annemieke Keunen, interim-coördinator iMMO. te Wageningen. De patiëntendossiers van het GC A spelen een belangrijke rol bij  de door iMMO te beoordelen aanvragen voor een medisch onderzoek en er werd nader kennis gemaakt met de wederzijdse werkzaamheden.

iMMO - IND 
Kennismaking was eveneens het doel van het gesprek tussen Mw. L. van der Perk, Portefeuillehouder medisch, Klant Directie Asiel (KDA) van de IND en mw. A. Keunen interim-coördinator iMMO op 6 november 2012 te Amsterdam. Vele facetten van medische problematiek tijdens de asielprocedure, zijn de revue gepasseerd.

iMMO – VluchtelingenWerk - IND 
Evert Bloemen, iMMO-staflid en arts, heeft op 20 november 2012 verschillende medewerkers van de Afdeling Uitvoeringsadvies Asiel en Toegang van de IND en daarbij was ook VluchtelingenWerk Nederland aanwezig. De aard en inhoud van iMMO-rapportages is uitvoerig toegelicht en met elkaar besproken.


 

Publicaties

iMMO nodigt u uit kennis te nemen van de volgende publicaties:

Kwetsbare asielzoekers verkeren in bewijsnood, interview met Evert Bloemen, arts en iMMO-staflid door Clemy van Koningsbruggen, Cogiscope 03-12, pp.18-21.

Daar slaap ik wel eens slecht van, interview met Lenneke Heeffer, huisarts en iMMO-rapporteur, Els Wiegant, LHV in De Dokter, November 2012, p.37.

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-840 76 70
Fax 020-840 76 97
info@stichtingimmo.nl
http://immo.createsend1.com/t/j-l-ykhjidt-ujirluku-c/

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’

spacer

Mededelingen


Kerst, Oud & Nieuw
In verband met de kerstdagen en de jaarwisseling is het bureau van iMMO gesloten van:

    24 december 2012                    tot en met                          1 januari 2013

Vanaf woensdag 2 januari 9.00 uur zijn wij weer bereikbaar.


Directeur
Helaas kon Riëtte Mellink per 1 juni 2012 niet starten met haar werk als directeur van iMMO. De reeds bestaande interim constructie met Annemieke Keunen en Elsbeth Kors wordt tot 1 juni 2013 voortgezet. 
 

Introductie Meeuw Kollen
Per 1 oktober 2012, ben ik als dossier- en officemedewerker bij iMMO aan de slag gegaan. Lang geleden deed ik vrijwilligerswerk in vluchtelingenkampen in voormalig Joegoslavië. Na het afronden van mijn studie Oost Europakunde,  werkte ik eerst als vrijwilliger, later als werkbegeleider, bij VluchtelingenWerk. De afgelopen jaren heb ik als sociaal juridisch medewerker bij de vrouwenopvang gewerkt. Foto website

 

Rapporteurs
Er zijn thans 53 artsen en psychologen die als rapporteur voor iMMO werken. Een derde training vond plaats op 20 september gevolgd door de iMMO-studiedag (zie verslag elders). Artsen en psychologen die belangstelling hebben om iMMO-rapporteur te worden, kunnen zich aanmelden op de website onder Rapporteurs.Agenda voor rapporteurs


Casuïstiekbespreking
De eerste casuïstiekbesprekingen voor iMMO-rapporteurs zullen op drie verschillende avonden en in drie verschillende plaatsen van start gaan te weten: 

Utrecht 7 februari,   Breda 13 februari, Amsterdam 5 maart. 

Een avond duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. Om de input zo groot mogelijk te maken werken we in groepen van maximaal 10 deelnemers per avond. Men kan zich opgeven via info@stichtingimmo.nl. Nadere berichtgeving hierover ontvangt u spoedig per mail.


 

spacer
top
Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, Vluchtelingenwerk Nederland en Johannes Wier Stichting.
bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief