Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 5 | NR 22 | 23 september 2016

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like Button  Tweet Button

25 september om 21.00 uur

radiodocumentaire ‘De Littekenatlas'

iMMO 45 minuten op NPO Radio 1
‘De Littekenatlas’
Een documentaire van Guido Spring over het werk van iMMO
waarin rapporteurs, een cliënt, de IND en iMMO-stafleden
aan het woord komen.
Zie de website van Radio 1/Radio Doc

 

Casuïstiek

Casus - Mensenhandel en gedwongen prostitutie in Nederland
iMMO verricht forensisch medisch onderzoek bij personen die gemarteld zijn of met andere vormen van mensenrechtenschendingen te maken hebben gehad. Daaronder valt ook mensenhandel. Onder mensenhandel valt elke vorm van uitbuiting: seksuele uitbuiting, maar ook bijvoorbeeld gedwongen arbeid, dienstbaarheid en slavernijachtige uitbuiting.

In de volgende casus komen verschillende soorten problematiek samen en wordt iMMO gevraagd het verband van de medische problematiek met het asielrelaas alsook met de mensenhandel te beoordelen. Lees verder


Jurisprudentie

Beperkingen en Werkinstructie 2010/13
iMMO heeft de afgelopen maanden een aantal uitspraken ontvangen waarin de rechtbank uitleg geeft over de betekenis van fysiek en psychisch medisch steunbewijs en de rol van Werkinstructie 2010/13 bij beperkingen. Onderstaand één van deze uitspraken waarin het met name gaat om de aanwezigheid van psychische klachten en dus beperkingen en waarin de IND voor een tweede keer hoger beroep aantekent. Lees verder


Aanvragen iMMO-onderzoeken
Stand van zaken per 19 september 2016

iMMO heeft tussen 5 maart 2012 en 19 september 2016 in totaal
818 aanvragen ontvangen, waarvan 113 in 2016. Daarvan werden
er 706 inhoudelijk beoordeeld. 148 Aanvragen daarvan zijn afgewezen (gemiddeld 21 %).
422 Zaken zijn afgerond met een volledig onderzoek en 24 zaken met een uitgebreid advies op basis van een dossieronderzoek. Op dit moment bevinden 72 zaken zich nog in de onderzoeksfase en 14 aanvragen staan op de wachtlijst ‘ter beoordeling’. iMMO wacht in 26 zaken op aanvullende informatie of op actie van de IND. Tenslotte werd in 112 zaken om uiteenlopende redenen de aanvraag (voor of na beoordeling) weer ingetrokken. Per maand ontvangt iMMO gemiddeld 15 verzoeken om advies.

Vervolg
In totaal zijn 422 rapportages uitgebracht. In 70 % daarvan is het vervolg bekend: in 234 dossiers werd een vergunning verleend en in 60 zaken werd de asielaanvraag tot in hoger beroep afgewezen, 11 zaken daarvan zijn daarna bij het Europese Hof ingediend. In 26 % van het totaal aantal uitgebrachte rapportages wacht de zaak nog bij de rechter of de IND op een beslissing of moet de zaak voor een herhaalde aanvraag nog bij de IND worden ingediend. In 15 zaken is betrokkene teruggekeerd of MOB (met onbekende bestemming) vertrokken


Externe contacten en bijeenkomsten

30 juni Afscheid Evert Bloemen

Op 30 juni werd met een feestelijke receptie officieel afscheid genomen van Evert Bloemen als stafarts bij iMMO. In diverse toespraken is zijn werklust en grote toewijding geprezen. Hij ontving als dank van iMMO een sculptuur van Abu Kanu.

8 augustus Schadefonds en 16 augustus CKM-Fier
iMMO voerde in augustus verkennende gesprekken met de directeur Schadefonds Geweldsmisdrijven en met de teamleider van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel van Fier over het medisch onderzoek naar onderzoek slachtofferschap Mensenhandel.

22 augustus Dignity en IRCT
Directeur iMMO had in Kopenhagen besprekingen met de directeur van de medische dienst van Dignity, het Deense instituut tegen marteling (www.dignityinstitute.org) en met verschillende mensen van de International Rehabilitation Council for Torture Victims (www.irct.org). Diverse aspecten van het forensisch werk zijn aan de orde geweest in het kader van samenwerking in de toekomst.

30 augustus en 14 september VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
Er zijn voortgangsgesprekken over raakvlakken werk VWN en iMMO gevoerd. De directeuren van iMMO en VWN hebben nieuwe afspraken gemaakt over uitwisseling van kennis en informatie.

21 september Presentatie bij VluchtelingenWerk Nederland
Elsbeth Kors, staflid iMMO, verzorgde voor de teamleiders uit de verschillende regio's een presentatie over het belang van het signaleren van medische problematiek bij asielzoekers. Sinds de nieuwe procedurerichtlijn (juli 2015) kan de uitkomst van medisch onderzoek, indien relevant, ingebracht worden in de asielprocedure en is het nog belangrijker geworden dat psychische en fysieke klachten gesignaleerd en opgetekend worden.
 

 

 

Fondsen

Met dank aan de volgende fondsen die ons werk mogelijk maken:
Adessium Foundation, Amnesty International Nederland, VN Voluntary Fund for Victims of Torture, KNR/Projecten in Nederland, particulieren en een anoniem fonds

 

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
Fax 020-8407697
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’
spacer

Inhoud
Radiouitzending over iMMO
Casuïstiek
Jurisprudentie
Aanvragen iMMO-onderzoeken
Externe contacten
 


Mededelingen


Open azc dag 
Zaterdag 24 september 

openen meerdere
asielzoekerscentra
hun deuren.
Zie voor meer informatie:
Open azc dag 2016


Oproep vrijwilligers:
artsen en psychologen

iMMO heeft altijd artsen,
psychiaters/psychologen

nodig voor het verrichten
van onderzoek. Meer
informatie op onze website.
Geïnteresseerd of kent u
iemand? Neem contact op
met iMMO of registreer u
via de website.

De eerstvolgende trainingsdag voor
nieuwe rapporteurs is
3 oktober 2016.


Jaarverslag 2015
Het inhoudelijk jaarverslag
en de jaarrekening 2015
staan op onze website.


Intervisie rapporteurs
5, 6, 10 en 11 oktober
Tijd:19.30 uur
m.u.v. 11 okt. 16.00 uur


Studiedag rapporteurs
zaterdag 4 februari 2017
in Utrecht


Facebook 
U volgt iMMO toch ook op
Facebook!

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief