Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 8 | NR 28 | 18 maart 2019

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like Button  Tweet Button

Samenwerking iMMO - VluchtelingenWerk Nederland

15 maart 2019

De Stichting instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) voert sinds begin 2012 forensisch medische onderzoeken (fmo’s) uit bij vermoede slachtoffers van marteling en inhumane behandeling, dit in het bijzonder in het kader van de asielprocedure. iMMO werkt daartoe als zelfstandige organisatie met een klein bezoldigd bureau, dat een groep van gemiddeld circa 35 onbezoldigde vrijwilliger-rapporteurs (artsen en psychologen) bij de uitvoering van de fmo’s ondersteunt. Per jaar worden 150 tot 180 onderzoeksvragen ingediend, na triage leiden ongeveer 100 daarvan tot een volledig uitgevoerd fmo. Daarnaast brengt iMMO enkele tientallen enkelvoudige adviezen uit.
Lees verder over de samenwerking.


Afscheid bestuurs- en adviesraadleden iMMO

In het kader van de samenwerking tussen iMMO en VluchtelingenWerk Nederland vindt een bestuurswisseling plaats én wordt afscheid genomen van de adviesraad. Lees verder.

 

Jurisprudentie

Vervolg: NIFP/NFI en iMMO rapporteerden in dezelfde zaak
In nieuwsbrief 26 van 26 juni 2018 deed iMMO verslag van een dossier waarin zowel het NIFP/NFI als iMMO rapporteerden. Deskundigen van beide partijen waren opgeroepen bij een zitting van de rechtbank  Rotterdam in oktober 2017 (Awb 16/24920). De rechtbank verklaarde het beroep van cliënt op 6 maart 2018 gegrond (ECLI:NL:RBROT:2018:10923), waarop de IND in hoger beroep ging. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaarde onlangs het hoger beroep van de staatssecretaris kennelijk ongegrond (RvS 201802796/1/V2). Lees verder.

 

Casuïstiek

Evenals in de casus onder jurisprudentie is in onderstaand dossier zowel door het NIFP als het iMMO gerapporteerd. Aan beide rapportages wordt in de uitspraak van de rechtbank echter weinig aandacht besteed.

Twee forensisch medische rapportages
Een jonge zwangere vrouw uit een Oost-Europees land en haar man worden ernstig mishandeld in verband met een kritisch krantenartikel dat de vrouw als journaliste geschreven heeft. Zij wordt geschopt en - zo blijkt later tijdens het iMMO onderzoek -  verkracht. Zij raakt bewusteloos, loopt verwondingen op en verliest haar ongeboren kind. Zij vlucht met haar man naar Nederland, waar zij een PTSS ontwikkelt. Lees verder.

 

Aanvragen iMMO-onderzoeken
Stand van zaken per 6 maart 2019

iMMO heeft in de eerste weken van dit jaar 20 aanvragen ontvangen (1185 vanaf datum oprichting). In totaal werden 1015 aanvragen inhoudelijk beoordeeld. 240 Aanvragen daarvan zijn afgewezen (gemiddeld 24%). Van alle zaken wordt de aanvraag bij iMMO in 55% tijdens een eerste procedure ingediend en in 40% tijdens een herhaalde aanvraag.

623 zaken zijn afgerond met een volledig onderzoek en 31 zaken met een uitgebreid advies op basis van een dossieronderzoek. Op dit moment bevinden zich nog 56 zaken in de onderzoeksfase en 25 aanvragen moeten nog beoordeeld worden. iMMO wacht in 22 zaken op aanvullende informatie van de advocaat of op actie van de IND. Ten slotte werd in 191 zaken om uiteenlopende redenen de aanvraag (voor of na beoordeling) weer ingetrokken. iMMO ontvangt ruim 100 verzoeken om advies per jaar.

Vervolg
In totaal zijn er tot 6 maart 2019 623 rapportages uitgebracht.
In 73% daarvan is het vervolg bekend: in 323 dossiers werd een vergunning verleend en in 132 zaken werd de asielaanvraag tot in hoger beroep afgewezen, waarvan 7 zaken wachten op een beoordeling door het Europese Hof.
In 168 zaken ligt de zaak nog voor bij de rechter of moet de herhaalde aanvraag nog bij de IND worden ingediend. In 25 zaken is betrokkene teruggekeerd of MOB (met onbekende bestemming) vertrokken.

 

Literatuur 

EASO: EU+ asylum trends 2018, overview
In februari jl. publiceerde de European Asylum Support Office (EASO)
het jaarlijks overzicht van de EU-trends in het aantal asielaanvragen en -vergunningen. Belangrijkste conclusies over 2018 verzameld uit alle EU-lidstaten gezamenlijk:

  • Gestage daling van het aantal asielaanvragen, 10% minder dan in 2017.
  • In totaal ontvingen alle EU-lidstaten 634.700 aanvragen;
    - 4% door alleenstaande minderjarigen
    - van het totaal betrof ruim 10% herhaalde aanvragen.
  • De meeste aanvragen komen nog steeds uit Syrië, Afghanistan en Irak.
  • Van alle beslissingen op eerste aanvragen verkreeg eenderde meteen een vluchtelingenstatus.
  • De helft van alle aanvragers moest langer dan een half jaar op een beslissing wachten.

Klik hier voor het rapport.

 

 

 

Fondsen en partners

Met dank aan de volgende fondsen/partners die ons werk mogelijk maken:
Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - Geloof en Samenleving van de Remonstranten - Hofsteestichting - Kansfonds - Kinderpostzegels - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - Stichting Het R.C. Maagdenhuis - stichting Nidos - Stichting Rotterdam - VluchtelingenWerk Nederland - particulieren en een aantal anonieme fondsen.

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’

spacer


Inhoud
Samenwerking
iMMO-VWN
Jurisprudentie
Casuïstiek
Aanvragen
iMMO-onderzoeken
LiteratuurMededelingen

Administratief juridisch medewerker
Per 15 april wordt het iMMO-team versterkt met Joyce van Acker. Meeuw Kollen blijft nog voor
1 dag per week aan iMMO verbonden.


Oproep vrijwilligers:
artsen & psychologen

iMMO heeft altijd artsen, psychiaters/psychologen nodig voor het doen van onderzoek. Meer informatie vindt u op onze website.
Geïnteresseerd of kent u iemand? Neem contact op met iMMO of
registreer u via de website.


De eerstvolgende
trainingsdag
voor
nieuwe rapporteurs is
8 april 2019


Intervisie rapporteurs
- woensdag 8 mei 2019
- maandag 13 mei 2019


Studiedag
iMMO-rapporteurs

zaterdag 29 juni 2019

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Groep, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief