Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 8 | NR 29 | 26 juni 2019

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like Button  Tweet Button

26 juni – VN Internationale dag
voor steun aan slachtoffers van foltering

In 1987 hebben de Verenigde Naties 26 juni uitgeroepen tot de jaarlijkse Internationale dag van steun aan slachtoffers van foltering. Die dag werd het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing effectief. En daarmee werd foltering tot misdaad bestempeld. Als een land het verdrag getekend én geratificeerd heeft, verplicht het zichzelf om marteling te voorkomen en slachtoffers van marteling te ondersteunen. In 2018 waren dat 163 landen.
Ook vandaag besteden opvangcentra en mensenrechtenorganisaties van over de hele wereld extra aandacht aan slachtoffers van foltering. Zie voor 'de global reading' of voorbeelden van activiteiten de website van de IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims).


Casuïstiek

Hoeveel medische aanwijzingen zijn nodig voor een FMO?
Een jonge Aziatische vrouw vraagt een medisch onderzoek aan bij iMMO. Haar verhaal is als volgt:
Na een verblijf van een aantal jaren in het buitenland keert zij terug naar haar land van herkomst. Bij de grens wordt zij opgepakt. In een klein kamertje wordt ze vastgehouden op verdenking van desertie. Ze vertelt daarbij gemarteld en verkracht te zijn door militairen. Lees verder.


Jurisprudentie

Opnieuw een zaak waarin NIFP/NFI en iMMO rapporteerden

Betrokkene komt uit Ethiopië en behoort tot de Oromo. Hij stelt in detentie maandenlang te zijn gemarteld vanwege zijn Oromo afkomst, de politieke activiteiten van een familielid en zijn politieke activiteiten en overtuiging. Hij heeft lichamelijke en psychische klachten. Lees verder.


Aanvragen iMMO-onderzoeken
Stand van zaken per  13 juni 2019

In 2019 heeft iMMO 32 aanvragen ontvangen (1197 vanaf 2012 tot nu toe).
In totaal werden 1035 aanvragen inhoudelijk beoordeeld. 248 Aanvragen daarvan zijn afgewezen (gemiddeld 24%). Van alle zaken wordt de aanvraag bij iMMO in 55% tijdens een eerste procedure ingediend en in 40% tijdens een herhaalde aanvraag.

642 zaken zijn afgerond met een volledig onderzoek en 32 zaken met een uitgebreid advies op basis van een dossieronderzoek. Op dit moment bevinden zich nog 46 zaken in de onderzoeksfase en 17 aanvragen moeten nog beoordeeld worden. iMMO wacht in 13 zaken op aanvullende informatie van de advocaat of op actie van de IND. Ten slotte werd in 132 zaken om uiteenlopende redenen de aanvraag (voor een beoordeling) weer ingetrokken. iMMO ontvangt ruim 100 verzoeken om (kort) advies per jaar.

Vervolg
In totaal zijn er tot 13 juni 2019 642 rapportages uitgebracht.
In 71% daarvan is het vervolg bekend: in 326 dossiers werd een vergunning verleend en in 135 zaken werd de asielaanvraag tot in hoger beroep afgewezen, waarvan 6 zaken wachten op een beoordeling door het Europese Hof.
In 181 zaken ligt de zaak nog voor bij de rechter of moet de herhaalde aanvraag nog bij de IND worden ingediend. In 23 zaken is betrokkene teruggekeerd of MOB (met onbekende bestemming) vertrokken. In een aantal recente dossiers is nog onbekend waar de procedure zich bevindt (18).


Lopende ontwikkelingen

Professionele Raad van iMMO
Op 16 mei jl. heeft het bestuur van iMMO de leden van de Professionele Raad benoemd. Naast het bestuur namen dit keer ook een aantal iMMO-medewerkers en de directeur deel aan de bijeenkomst om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over de verdere invulling van taken van de Professionele Raad. Sebastiaan de Groot gaat de Raad voorzitten.
Klik hier voor meer informatie over de Professionele Raad.

16 mei bijeenkomst iMMO
In het kader van de samenwerking tussen iMMO en VluchtelingenWerk Nederland (VWN) – zie Nieuwsbrief nr. 28 – heeft iMMO op donderdag   
16 mei een feestelijke bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers en (oud-) besturen iMMO en VWN, fondsen, Adviesraad en Professionele Raad iMMO. Het doel van de bijeenkomst was elkaar te ontmoeten, afscheid te nemen van vertrekkende en kennis te maken met nieuwe functionarissen, en met elkaar van gedachten te wisselen over de rol en positie van iMMO in de toekomst. Lees verder.

Training nieuwe iMMO-rapporteurs
Op 8 april jl. heeft iMMO een basistraining verzorgd voor nieuwe rapporteurs c.q. aiossen (psychiaters in opleiding) voor het doen van iMMO-onderzoeken. Deze trainingen worden twee keer per jaar georganiseerd.
De eerstvolgende training vindt plaats op maandag 23 september.

Intervisie
iMMO-rapporteurs kwamen op 8 en 13 mei bijeen voor een intervisiebijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomsten is het bevorderen van deskundigheid door het uitwisselen van ervaringen en kennis vanuit de verschillende achtergronden en disciplines. De bijeenkomsten worden geleid door een medisch staflid van iMMO.


Externe contacten en bijeenkomsten

IRCT/IP
De IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims) werkt met een grote groep internationale partners aan het actualiseren van het Istanbul Protocol (IP). Het IP is de internationale standaard met betrekking tot medisch onderzoek naar de gevolgen van marteling en geweld. Elsbeth Kors (klinisch psycholoog)  en Sonja Swen (arts) hebben  namens iMMO elk zitting in één van de verschillende, inhoudelijke werkgroepen. Het proces bevindt zich in de laatste fase en hoopt eind van de zomer afgerond te worden.


Publicaties

Expert medico-legal reports:
The relationship between levels of consistency and judicial outcomes in asylum seekers in the Netherlands

Aan de hand van 97 forensisch medische rapportages in asielprocedures
in Nederland, analyseerden de onderzoekers het effect van traumagerelateerde en andere variabelen op het oordeel van de medische deskundige over de mate van consistentie tussen klachten en relaas.
De resultaten suggereren dat een gestandaardiseerde procedure voor het documenteren van medisch onderzoek de kwaliteit van justitiële besluitvorming kan verbeteren.
Rembrant Aarts, Lennard van Wanrooij, Evert Bloemen en Geert E. Smid in Torture nr. 1-2019, Journal Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture.   Klik hier voor het rapport.
 

 

 

Fondsen en partners

Met dank aan de volgende fondsen/partners die ons werk mogelijk maken:
Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - Geloof en Samenleving van de Remonstranten - Hofsteestichting - Kansfonds - Kinderpostzegels - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - Stichting Het R.C. Maagdenhuis - stichting Nidos - Stichting Rotterdam - VluchtelingenWerk Nederland - particulieren en een aantal anonieme fondsen.

 

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’

spacer

Inhoud

VN Internationale dag
Casuïstiek
Jurisprudentie
Aanvragen
iMMO-onderzoeken
Lopende ontwikkelingen
Externe contacten
Publicaties

Mededelingen

Jaarverslag 2018
(inhoudelijk en financieel)
Zie website iMMO

Arts/staflid iMMO
Per 8 april werkt
Sonja Swen als arts
bij iMMO. Zij werkt
op maandag en  donderdag.

Oproep vrijwilligers:
artsen en psychologen

iMMO heeft zeer dringend artsen, psychiaters en psychologen nodig voor het doen van onderzoek. Meer informatie vindt u op onze website/vacature. Geïnteresseerd of kent u iemand? Neem contact op met iMMO of registreer u via de website.

Training
nieuwe rapporteurs

maandag 23 september

Studiedag
iMMO-rapporteurs

zaterdag 29 juni

 

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Group, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief