Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 8 | NR 30 | 19 september 2019

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Casuïstitek

LGBTI en iMMO-rapportage
iMMO krijgt vaak de vraag van advocaten om onderzoek te doen in zaken waarin het gaat om de geloofwaardigheid van LGBTI-ers. iMMO kan geen uitspraken doen over geaardheid; dit is immers niet met medisch onderzoek vast te stellen. iMMO kan wel, net als in andere aanvragen, onderzoek doen naar de relatie tussen lichamelijke en psychische littekens en gestelde martelingen. In onderstaande casus gaat het om de littekens en klachten waarvan betrokkene stelt dat deze ontstaan zijn door de martelingen die hem zijn aangedaan nadat zijn homoseksualiteit ontdekt werd. De advocaat wilde met deze iMMO-rapportage aantonen dat wanneer de gestelde mishandelingen aannemelijker zijn, dit ook iets kan zeggen over de geloofwaardigheid omtrent de gestelde homoseksualiteit. Lees verder.


Jurisprudentie

Inzichtelijk en concludent
In deze nieuwsbrief een uitspraak die betrekking heeft op de kritiek van de IND dat de iMMO-rapportage niet inzichtelijk en concludent zou zijn. Daarbij gaat de IND enkel in op de invloed van beperkingen door psychische problematiek bij het verklaren tijdens de gehoren. Het betreft de uitspraak van de Rechtbank Haarlem (AWB 16/29902 - 16/29917) van 18 april 2019.
De argumentatie van de IND is niet nieuw en ziet iMMO vaker terug sinds de uitspraak van de Afdeling van 27 juni 2018 (iMMO-Nieuwsbrief nr. 27).
Er ligt inmiddels al een flink aantal zaken bij de Afdeling waarin de staatssecretaris hoger beroep heeft ingesteld. Lees verder.


Aanvragen iMMO-onderzoeken
Stand van zaken per 22 augustus 2019

In 2019 heeft iMMO 49 aanvragen ontvangen (1211 vanaf 2012 tot nu toe).
In totaal werden 1038 aanvragen inhoudelijk beoordeeld. 249 Aanvragen daarvan zijn afgewezen (gemiddeld 24%). Van alle zaken wordt de aanvraag bij iMMO in 57% tijdens een eerste procedure ingediend en in 43% tijdens een herhaalde aanvraag.

653 zaken zijn afgerond met een volledig onderzoek en 33 zaken met een uitgebreid advies op basis van een dossieronderzoek. Op dit moment bevinden zich nog 45 zaken in de onderzoeksfase en 18 aanvragen moeten nog beoordeeld worden. iMMO wacht in 16 zaken op aanvullende informatie van de advocaat of op actie van de IND. Ten slotte werd in 133 zaken om uiteenlopende redenen de aanvraag (voor een beoordeling) weer ingetrokken. iMMO ontvangt ruim 100 verzoeken om (kort) advies per jaar.

Vervolg
Tot 22 augustus 2019 zijn er in totaal 653 rapportages uitgebracht.
In 71% daarvan is het vervolg bekend: in 331 dossiers werd een vergunning verleend en in 115 zaken werd de asielaanvraag tot in hoger beroep afgewezen, waarvan 6 zaken wachten op een beoordeling door het Europese Hof. In 159 zaken ligt de zaak nog bij de IND, bij de rechter of moet de herhaalde aanvraag nog worden ingediend. In 23 zaken is betrokkene teruggekeerd of MOB (met onbekende bestemming) vertrokken. In een aantal recente dossiers is nog onbekend waar de procedure zich bevindt (25).
 

Publicaties

Jaarverslag EASO 2018
Op 24 juni jl. publiceerde het European Asylum Support Office (EASO) zijn jaarverslag met een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de verwerking van asielaanvragen in Europa.
In 2018 werden in Europa 664.480 aanvragen gedaan waarvan 24.025 in Nederland. Voor het derde opeenvolgende jaar een daling van het totaal aantal aanvragen, dit keer met 10%. Het niveau van 2018 is vergelijkbaar met dat van 2014. De meeste aanvragen kwamen voornamelijk uit drie landen van herkomst, te weten Syrië, Afghanistan en Irak. Tot de top 10 landen van herkomst behoorden daarnaast Pakistan, Nigeria, Iran, Turkije, Venezuela, Albanië en Georgië. Net als in voorgaande jaren was in 2018 iets meer dan tweederde van alle aanvragers man en eenderde vrouw. Vrijwel de helft van de aanvragers was tussen de 18 en 35 jaar oud en bijna eenderde was minderjarig.
Zie: ‘Annual report on the situation of asylum in the European Union 2018’ of bekijk de Nederlandse samenvatting van het jaarverslag.

Aida, Asylum Information Database - Landenraport 2018 Nederland
Geeft actuele informatie over de inrichting van de asielprocedure in 23 landen. Het rapport over Nederland is geschreven door VluchtelingenWerk Nederland.
Klik hier voor het rapport.

 

 

Fondsen en partners

Met dank aan de volgende fondsen/partners die ons werk mogelijk maken:
Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - Geloof en Samenleving van de Remonstranten - Hofsteestichting - Kansfonds - Kinderpostzegels - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - Stichting Het R.C. Maagdenhuis - stichting Nidos - Stichting Rotterdam - VluchtelingenWerk Nederland - particulieren en een aantal anonieme fondsen.

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’

spacer

Inhoud

Casuïstiek
Jurisprudentie
Aanvragen
iMMO-onderzoeken
Publicaties


Mededelingen

Oproep vrijwilligers:
artsen en psychologen

iMMO heeft altijd
artsen, psychiaters en
psychologen
nodig voor
het doen van onderzoek.
Meer informatie vindt u op
onze website/vacature.
Geïnteresseerd of kent u
iemand? Neem contact op
met iMMO of registreer u via de website.


Training
nieuwe rapporteurs

ma. 23 september 2019
ma. 30 maart 2020


Intervisie rapporteurs
wo. 13 november 2019
ma. 18 november 2019

Studiedag
iMMO-rapporteurs

zaterdag 4 april 2020

 

 

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL,
Arq Nationaal Psychotrauma Centrum, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingenWerk Nederland en Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief