Klik hier voor de web-versie

iMMO newsletter
spacer

JAARGANG 8 | NR 31 | 10 december 2019

spacer
logo iMMO
spacer
spacer

Facebook Like Button Tweet Button

10 december:
Internationale Dag van de Rechten van de Mens

Op 10 december wordt in de hele wereld gememoreerd dat de Verenigde Naties in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aanvaardden. De Secretaris-Generaal van de VN (António Guterres) en de VN-Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens (Michelle Bachelet) noemen in 2019 in hun jaarlijkse boodschap de acties waarmee juist jongeren aandacht vragen voor mensenrechten, het recht op een toekomst van vrede, rechtvaardigheid en gelijke mogelijkheden. Klik hier voor de berichten van beide VN-functionarissen voor 2019.


Casuïstiek

Ernstige mensenrechtenschendingen in Midden-Oosten
Het gaat om een man van rond de 30 afkomstig uit een land in het Midden-Oosten. Hij is opgepakt door de autoriteiten omdat hij verdacht werd van landverraad. In de politiecel is hij veelvuldig op allerlei manieren gemarteld.
Hij is geschopt en geslagen, opgehangen en verkracht. Tijdens een van de martelingen heeft hij zijn been gebroken. Lees verder.


Jurisprudentie

Martelingen in Indonesië van meer dan 70 jaar geleden
In deze nieuwsbrief een bijzondere casus met een civielrechtelijke uitspraak van het Hof d.d. 01-10-2019 (ECLI:NL:GDHA:2019:2525) waarin martelingen tijdens de koloniale oorlog in voormalig Nederlands-Indië bewezen worden geacht.

Betrokkene is een 91-jarige man uit Indonesië die in november 2013 in een interview van het actualiteitenprogramma ‘Altijd Wat ' vertelt hoe hij ten tijde van de Politionele Acties door het Nederlandse leger en het KNIL in 1947 opgepakt werd door Nederlanders en acht dagen in een suikerfabriek werd gemarteld door een Nederlandse militair, onder andere met stokslagen en stroomschokken. Lees verder.


Aanvragen iMMO-onderzoeken
Stand van zaken per 21 november 2019

In 2019 heeft iMMO 66 aanvragen ontvangen (sinds 2012 tot op heden in totaal 1231). Van het totale aantal aanvragen werden 1022 aanvragen inhoudelijk beoordeeld. 261 Aanvragen daarvan zijn afgewezen (gemiddeld 24%). Van alle zaken wordt ongeveer 50% tijdens een eerste procedure ingediend en 42% tijdens een herhaalde aanvraag
.
662 zaken zijn afgerond met een volledig onderzoek en 33 zaken met een uitgebreid advies op basis van een dossieronderzoek. Op dit moment bevinden zich nog 50 zaken in de onderzoeksfase en 10 aanvragen moeten nog beoordeeld worden. iMMO wacht in 13 zaken op aanvullende informatie van de advocaat of op actie van de IND. Ten slotte werd in 136 zaken om uiteenlopende redenen de aanvraag weer ingetrokken. iMMO ontvangt ruim 100 verzoeken om (kort) advies per jaar.

Vervolg
Tot 21 november 2019 zijn in totaal 662 rapportages uitgebracht.
In ongeveer 70% daarvan is het vervolg bekend: in 339 dossiers werd een vergunning verleend en in 118 zaken werd de asielaanvraag tot in hoger beroep afgewezen, waarvan 6 zaken wachten op een beoordeling door het Europese Hof. 102 Zaken liggen nog bij de IND of de rechtbank. In 47 zaken wordt nog gewacht op het indienen van een herhaalde aanvraag. In 23 zaken is betrokkene teruggekeerd of MOB (met onbekende bestemming) vertrokken. In een aantal recente dossiers is nog onbekend waar de procedure zich bevindt: 33.


Lopende ontwikkelingen

Training nieuwe rapporteurs en intervisie rapporteurs iMMO
Op 30 september heeft iMMO een basistraining voor nieuwe rapporteurs iMMO verzorgd. Aan de training namen 10 medici deel.  De eerstvolgende training vindt plaats op maandag 30 maart 2020.
Op 13 en 18 november vonden de halfjaarlijkse intervisiebijeenkomsten voor iMMO-rapporteurs van iMMO plaats.


Externe contacten en bijeenkomsten
                                      
VluchtelingenWerk (VWN)
Op 18 september verzorgde Elsbeth Kors, klinisch psycholoog bij iMMO, in Den Bosch een training voor medewerkers van VluchtelingenWerk. Hierbij worden betrokkenen getraind in het herkennen van medische signalen, onder meer aan de hand van de Signaleringslijst van iMMO.
Elsbeth Kors gaf op de Actualiteitendag van VWN van 30 september 2019 een presentatie over het werk van iMMO gegeven.

Bijeenkomst Werkgroep Rechtshulp Vreemdelingen (WRV)
Op 12 november jl. kwamen circa 200 asieladvocaten bijeen op de halfjaarlijkse bijeenkomst van de WRV. Andrea Pool( asieladvocaat) en Elsbeth Kors ( klinisch psycholoog iMMO) verzorgden daar op uitnodiging een voordracht over de plaats van het forensisch medisch onderzoek (FMO) in de asielprocedure.


Publicaties

Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018
(Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen)
Uit de Slachtoffermonitor blijkt dat jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland steeds meer uit beeld raken, terwijl een gecoördineerde aanpak uitblijft. Het is onduidelijk of de plannen die de regering tot nu toe heeft gepresenteerd tot de noodzakelijke verbeteringen in de aanpak van mensenhandel gaan leiden. Hierdoor komt de bescherming van en ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel in gevaar. Aldus de inleiding van het nieuwsbericht d.d. 18-10-2019, de dag waarop het rapport van de Nationaal Rapporteur uitkwam. Volg voor meer informatie de link naar het Nieuwsbericht, de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018 of de Factsheet bij de Slachtoffermonitor.

Lessons not learned.
The failures of asylum desicion-making in the UK

In Lessons Not Learned (september 2019) worden door veel verschillende organisaties stevige conclusies getrokken over de onredelijke eisen waar de bewijskracht van een asielzoeker in de UK aan moet voldoen. Men pleit voor een volledige vernieuwing van het asielsysteem. Het moet veel humaner en realistischer worden ingericht. Zie verder het nieuws over dit rapport op de website van Freedom from Torture. Klik hier voor het rapport.


 

 

Fondsen en partners

Met dank aan de volgende fondsen/partners die ons werk mogelijk maken:
Adessium Foundation - Amnesty International Nederland - Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe - Geloof en Samenleving van de Remonstranten - Hofsteestichting - Kansfonds - Kinderpostzegels - KNR/Projecten in Nederland - Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp - Stichting Het R.C. Maagdenhuis - stichting Nidos - Stichting Rotterdam - VluchtelingenWerk Nederland - particulieren en een aantal anonieme fondsen.

spacer
top

Contact

Nienoord 5
1112 XE Diemen
Telefoon 020-8407670
info@stichtingimmo.nl
www.stichtingimmo.nl

Klik hier om u aan te melden voor de iMMO-nieuwsbrief’

spacer

Inhoud

10 december 2019
Casuïstiek
Jurisprudentie
Aanvragen
iMMO-onderzoeken
Lopende ontwikkelingen
Externe contacten
Publicaties

Mededelingen

Arts
Sinds 1 november jl. werkt Rosanne Arnoldy als teamarts bij iMMO.
Per 1 januari 2020 vertrekt Lenneke Heeffer die vanaf aanvang nauw bij de opbouw en het werk van iMMO betrokken was.
Zij blijft gelukkig als ervaren deskundige te raaadplegen.

Oproep aan
artsen & psychologen

iMMO heeft altijd artsen, psychiaters en psychologen nodig voor het doen van onderzoek. Meer informatie vindt u op onze website/vacature. Geïnteresseerd of kent u iemand? Neem contact op met iMMO of registreer u via de website.

Training
nieuwe rapporteurs

maaandag 30 maart 2020

Studiedag 
iMMO-rapporteurs

zaterdag 4 april 2020

Bereikbaarheid iMMO
rond kerst/oud& nieuw

Van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020 is iMMO beperkt bereikbaar.

 

 

spacer
top

Stichting iMMO is een initiatief van Amnesty International NL,
Arq Nationaal Psychotrauma Centrum, ASKV, Pharos, SMAK, VluchtelingeWerk Nederland en Johannes Wier Stichting.

bottom
spacer


footer

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief